[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Tårnet
Fag:
KRLE, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Befolkning og flyktninger, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Arbeid i forkant: 1-2 skoletimer (45-90 min) Innledning og filmvisning: (90 minutter) Etterarbeid: 1-2 skoletimer (45-90 min)
Forberedelser:
Elevene trenger PC med tilgang til internett. PC og projektor til filmvisning.

Om filmen

Vi blir kjent med Warda, en liten jente på 11 år, som allerede er fjerde generasjons flyktning i Libanon. Wardas oldefar som flyktet fra sitt hjem i Palestina i 1948 ble lovet 14 dager i leiren, men er der fremdeles og er nå døende. Han gir Warda en oppgave: Hvilken vei skal hun ta? Hva kan hun lære av fortiden? Filmen er basert på ekte intervjuer og alle de animerte karakterene er også basert på virkelige mennesker.

Filmen berører, engasjerer og inspirerer. Den er et godt utgangspunkt for mange gode samtaler med elever om menneskerettigheter og om det å leve som flyktning.

Praktisk gjennomføring

FN-sambandet arrangerer filmvisninger på skoler og lokale kinoer over hele landet. Tilbudet gjelder fra 24. oktober 2018 til 30. april 2019.  Før filmen holder vi en kort innledning som gir elevene et bakteppe for handlingen de skal se. I tillegg til filmen er det utarbeidet arbeidsoppgaver og lærerveiledning slik at gjennomføringen for læreren blir enklest mulig.

Til skoler med særlig lang reisevei tilbyr vi dette også som et digitalt skolebesøk. For mer informasjon om den muligheten, kontakt ditt lokale kontor. Kontaktinformasjon nederst på siden. 

Påmelding og pris

FN-film fra Sør er gratis og tilbys til FN-skoler over hele landet, avhengig av kapasitet. Tilbudet gjelder kun for medlemsskoler . Kontakt ditt lokale kontor for å avtale visning eller lære mer om å bli FN-skole (kontaktinformasjon nederst på siden)

Lærerveiledning Tårnet

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget som beskrives i denne lærerveiledningen gjennomføres i sin helhet slik at elevene får best mulig utbytte av filmen.

Undervisningsopplegget består av

 • Informasjon om filmen
 • Oppgaver som gjøres i forkant av visning
 • Filmvisning med innledning av FN-sambandet
 • Oppgaver til bruk i klasserommet etter filmvisning

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film og oppgaver vil lære om:

 • FN
 • FNs verdenserklæring om menneskerettighetene
 • Bakgrunnen for Israel-Palestina-konflikten
 • Livet i en flyktningleir
 • FNs rolle i flyktningleirene
 • Flyktningsituasjonen i Norge i dag

Del 1: Før filmvisning

 • Hva: Elevene skal lage en tidslinje over historiske hendelser i de palestinske områdene fra 1880 og frem til i dag.
 • Tid: Inntil to skoletimer.
 • Utstyr: Elevene trenger PC med tilgang til internett samt tilgang til å kunne lage en tidslinje digitalt eller på papir. Det går an å lage tidslinje på nett via Prezi eller Timetoast. Her må de opprette egne brukere, men det er gratis. Det går også an å gjøre det i Word. Dersom du ikke ønsker at elevene skal bruke PC, trenger elevene å få skrevet ut informasjonen fra konfliktprofilen til israel-palestina-konflikten.
 • Mål med oppgaven: Elevene skal sitte igjen med en forståelse av konflikten mellom Israel og Palestina og hva som har skjedd i områdene siden 1880. I filmen blir vi kjent med en familie som har levd i en flyktningleir i Beirut, Libanon siden 1948. For å forstå innholdet i filmen, er det viktig at de forstår bakgrunnen for konflikten og hvorfor menneskene i Palestina måtte flykte fra hjemmene sine.
 • Gjennomføring: Oppgaven er nivådelt og tanken er at de skal gjennomføre en av oppgavene. Alle elevene vil kunne gjennomføre nivå 1. Nivå 2 krever at elevene er i stand til å se hendelser fra ulike perspektiv og være i stand til å kunne se de større sammenhengene. 

Del 2: Filmvisning

 • Hva: En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort introduksjon (10-15 min) om FN, om Israel-Palestina-konflikten og om Tårnet.
 • Tid: 90 minutter (15 minutter innledning og 75 minutter filmvisning).
 • Utstyr til visning på skolen: PC med internett og projektor.

Del 3: Undervisningsopplegg etter filmvisning

 • Hva: Menneskerettigheter og flyktninger.
 • Tid: To skoletimer.
 • Utstyr: Elevene trenger PC med tilgang til internett.
 • Gjennomføring: I denne delen av opplegget skal elevene arbeide med oppgaver. Du velger selv om oppgavene gjennomføres individuelt, i par eller i grupper. Vi har lagt inn ulike ressurssider der elevene må lete og utforske for å finne svar. Oppgavene starter med menneskerettigheter, går videre på FN sin rolle og hva de gjør i konflikten og den siste delen omhandler flyktninger. Helt tilslutt skal elevene utforske sitt eget hjemsted og sin egen skole for å se hvordan flyktninger ivaretas hvor de er.
 • Fordypningsoppgave: Dersom dere har tid og ønsker å bruke mer tid på dette opplegget, er dette en fin oppgave å jobbe med. Vi ønsker at de skal reflektere over hva de har lært og trekke det inn i vårt samfunn og utfordringer vi står overfor. Eventuelt kan elever som blir fort ferdig med de øvrige oppgavene jobbe med denne. Denne oppgaven vil fungere godt som en vurderingsoppgave. Vi anbefaler at dere leser sitatet høyt sammen og har en dialog om det sammen før de setter i gang med å skrive. Hvilke assosiasjoner får elevene? Kanskje noen har eksempler på situasjoner som kan passe til dette sitatet? Og hvilke holdninger fra vårt samfunn kjenner de igjen i sitatet?

Kompetansemål

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Samfunnsfag

 • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet
 • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning
 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar

Norsk

 • samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
 • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

KRLE

 • diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn


Les mer:

Stikkord

 • Menneskerettigheter

For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere