[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Tårnet

Bakgrunn for filmen

Tårnet er regissert av nordmannen Mats Grorud. Grorud har selv god kjennskap til Libanon og kjenner en av flyktningleirene i Beirut fra innsiden. Han vokste nemlig opp med en mor som jobbet som sykepleier i Libanon på 1980-tallet. Han så bilder fra leirene - av barn og ungdommer på egen alder - som vokste opp i krig. I 2001 flyttet han til Libanon og bodde et år i en av flyktningeleirene som ligger i Beirut. Der underviste han i engelsk i en av barnehagene.

Vi spurte Grorud om hvorfor han valgte å lage denne filmen. Han forteller da at han ville lage en film som viste noe annet enn det tragiske ved å bli født, vokse opp og leve i en flyktningeleir.

Etter oppholdet i Libanon fikk Grorud mange gode venner og han ble kjent med familiene deres. Det var disse bekjentskapene han ønskte å få frem i Tårnet. Vennene hans sine tanker om livet, om framtida og om det å vokse opp i krig. Han ville vise hvor morsomme, kloke, snille og varme de var - men som alle mennesker - også sinte og frustrerte.

Jeg ville vise det absurde ved å leve i en evig flyktningetilværelse- generasjon etter generasjon. Jeg ville vise historien bak smilene; hva folk har overlevd og må takle hver dag som flyktninger.

Mats Grorud

Han ville lage en film som viste noe annet enn det tragiske ved å bli født, vokse opp og leve i en flyktningleir. Vennene mine sine tanker om livet, om framtida og om det å vokse opp i krig. Jeg ville vise hvor morsomme, kloke, snille og varme de var - men som alle mennesker - også sinte og frustrerte.

Karakterene i filmen

Wardi

Warda er hovedpersonen i filmen. Hun er elleve år og har bodd hele livet sitt i flyktningleiren i Libanon. Hun ser på seg selv som palestiner, selv om hun aldri har vært utenfor flyktningleirens murer. Hun går på skole og har familien sin og vennene sine i leiren. Wardi er nysgjerrig på fortiden og reiser tilbake i historien for å finne håpet om en bedre fremtid.

Sidi

Sidi er oldefaren til Warda. Sidi er født i Palestina og ble i 1948 drevet på flukt fra hjemlandet sitt og flyktet da som en ung gutt til nabolandet Libanon. Familien hans ble den gang lovet 14 dager i leiren, men nå, 70 år senere, bor han der ennå. Han drømmer stadig om Palestina og ser tilbake på hvordan landet var, noe vi som seere får bli med på. Han går med nøkkelen til hans gamle hus rundt halsen, et symbol på håpet om å kunne reise tilbake. Sidi er nå gammel og syk og velger å bruke pengene sine på Wardis skolegang fremfor medisiner til seg selv. Sidi håper Wadi kan være den bringer videre hans håp om å kunne reise hjem igjen.

Resten av familien

Vi blir og kjent med de øvrige familiemedlemmene til Wardi og Sidi. Noen hadde et håp, men har mistet det. Noen er sinte og frustrerte og andre forholder seg ikke stort til konfliktene rundt dem. Felles for dem er at de lever i en uvisshet om fremtiden til seg selv og til landet de alle stammer fra.

Oppgaver før filmen

Nivå 1

Les konfliktprofilen til Israel-Palestina-konflikten på fn.no og lag en tidslinje over historien til Palestina/Israel fra 1880 til i dag. Du velger selv hvor mye du ønsker å legge inn av bilder og tekst.

Nivå 2

Les konfliktprofilen til Israel-Palestina-konflikten på fn.no Historien bak konflikten vil ofte oppleves ulikt ut i fra om du spør en israeler eller en palestiner. Lag to tidslinjer, en fortalt av en israeler bosatt i Israel og en av en palestinsk flyktning.

For eksempel: Den 14. mai 1948 vil det da stå opprettelsen av Israel i tidslinjen til den jødiske personen bosatt i Israel, mens det vil stå Al-Nakba (katastrofen) i den palestinske flyktningen sin tidslinje.

Du velger selv hvor mye du ønsker å legge inn av bilder/tegninger og tekst.

Oppgaver etter filmen

Menneskerettigheter

 1. Forklar kort hva som står i FNs menneskerettighetserklæring.
 2. Hva er forskjellen på menneskerettighetserklæringen og menneskerettighetskonvensjoner?
 3. Hvem har rettigheter, og hvem har plikter ifølge menneskerettighetskonvensjonene?
 4. Studer FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Hvilke menneskerettigheter får ikke Wardi og hennes familie dekt, tenker du? Begrunn svaret ditt.

Hva gjør FN i Israel-Palestina-konflikten?

 1. Hva mener FN om okkupasjonen av Palestina?
 2. Hvem er det som ivaretar de palestinske flyktningene og etterkommerne, som måtte flykte i 1948?
 3. På hvilken måte bidrar UNRWA i flyktningleirene i de palestinske områdene?

Flyktninger

 1. Wardi og familien hennes bor i en flyktningleir. Hva er definisjonen på en flyktning ifølge FN?
 2. Beskriv med egne ord hvorfor Wardis oldefar, Sidi, måtte flykte fra sitt hjem i 1948.
 3. Hvor mange mennesker er flyktninger i dag? Og hvilke land er det flest på flukt fra og til?
 4. Norge har ratifisert flyktningkonvensjonen. Bruk ressurssidene som er oppgitt under (lenker til Aftenposten) og undersøk:
  1. Hvor mange flyktninger ble din kommune tildelt (anmodet) i 2016 og i 2017? Og hvor mange tok de i mot (vedtatt) i 2016?
  2. Har kommunen din en plan for å ivareta flyktninger? Hvordan synes du din kommune ivaretar flyktninger?
  3. Er det noen på din skole som er flyktninger?
  4. Hva gjør klassen din og skolen din for å ivareta dem eventuelt?

Ressurser til oppgavene

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

FNs rolle i konflikten

Flyktningsituasjonen

Fordypningsoppgave

I filmen blir vi blant annet kjent med Wardis tante. Hun forteller Wardi hva hun tenker om hatet mellom henne og israelerne.  

“No, I didn`t feel that I hate them. They killed us and we killed them. I only hate the ones that still hate us.”

På hvilken måte kan dette sitatet være aktuelt i vårt samfunn? Kan du se noen paralleller mellom denne tankegangen og holdninger vi finner i det norske samfunnet?

Skriv mellom 500 og 1000 ord der du reflekterer rundt dette. 

Les mer:

Stikkord

 • Menneskerettigheter

For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631