[[suggestion]]
Handelsspillet
Fag:
KRLE, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Religion og etikk, Samfunnsfag, Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
8-10 trinn, VGS
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø
Tidsbruk:
90 minutter. (Du finner også et undervisningsopplegg som kan brukes i etterkant av spillet, som tar 45 minutter.)

Påmelding og pris

Handelsspillet med klimaforhandlinger tas i bruk ved besøk av FN-sambandet. Vi har kontorer over hele landet som står for gjennomføringen, og handelspillet tilbys til skoler over hele landet avhengig av kapasitet. 

Handelspillet koster kr 600 for FN-skoler, og kr 1100 for andre skoler. 

Kontakt ditt nærmeste kontor for å avtale et handelspill.

Klikk her for å lese mer om å bli en FN-skole.

Introduksjon

Dette går spillet ut på

 • Elevene skal bruke teknologi (blyanter, linjaler, passere m.m.) til å produsere produkter (sirkler, rektangler m.m.) av råvarene (papir). Produktene selges til Verdensbanken, og dermed får landene penger som kan brukes til å gi befolkningen en bedre levestandard.
 • Teknologien og råvarene er imidlertid ikke jevnt fordelt i utgangspunktet, og landene må selv forhandle for å få tilgang til alt de trenger.
 • Når landene skal selge varene til Verdensbanken må de oppgi om de er produsert med lave CO2-utslipp eller ikke. Hvis de velger lavutslippsproduksjon, får de bare halvparten så mye betalt som ved ordinær produksjon. Men jo flere varer som ikke er produsert miljøvennlig som kommer inn, jo oftere blir et av landene rammet av en naturkatastrofe. 
 • Underveis i spillet blir det kalt inn til klimaforhandlinger, der elevene skal prøve å komme fram til en løsning på klimaproblemet.

Gangen i undervisningsopplegget

1. Introduksjonsforedrag (15 minutter)

2. Gjennomføring av Handelsspillet med klimaforhandlinger (60 minutter)

3. Diskusjon i klassen (15 minutter)

For å øke læringsutbyttet anbefaler vi å gjennomføre etterarbeidet på (45 minutter). Du finner lærerveiledning under.

Ressurser: Gjennomføring av spillet

Det er organisasjonen Changemaker som har utviklet handelsspillet. Du finner detaljert beskrivelse av hvordan spillet gjennomføres på Changemakers hjemmeside.

Ressurser til gjennomføring av spillet og til undervisningsopplegget i etterkant

Stikkord

 • klima
 • klimaendringer
 • klimaforhandlinger
 • konflikt
 • konflikter
 • medborgerskap
 • skjevfordeling
 • urettferdighet

For spørsmål og bestilling, ta kontakt med ditt distriktskontor

Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Mette Bjerkaas

Mette Bjerkaas

Regionleder Øst 95 80 66 89
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere