[[suggestion]]
Klimaendringer og Great Barrier Reef
Fag:
Geografi, Naturfag, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Geografi, Klima og miljø
Tidsbruk:
1 time
Forberedelser:
elevene må lese tekst

Great Barrier Reef er verdens største korallrev og kan ses fra verdensrommet, men er truet av klimaendringer.

Korallrevet et en del av UNESCOs verdensarvliste, og et glimrende eksempel på at vi har en felles naturarv vi er pliktige til å ta vare på. 

Elevene må lese teksten og svare på oppgavene

Nyttige lenker

Stikkord

  • hav
  • klimaendringer
  • korallrev
  • unesco
  • verdensarven
  • økologi

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere