[[suggestion]]
Klimaendringer og Great Barrier Reef

Great Barrier Reef

Korallrev er vakre å se på. De er også viktige for tusenvis av fisk, krepsdyr, anemoner og andre fiske- og dyrearter. Great Barrier Reef er verdens største korallrev og kan ses fra verdensrommet, men er truet av klimaendringer.

Australia

Australia er jordas eldste kontinent, og er kjent for the unike artsmangfoldet som har utviklet seg på grunn av ulike værforhold og på grunn av kontinentets isolerte posisjon.

Utenfor den nordøstlige kysten ligger Great Barrier Reef, et enormt rev på hele 348 000 kvadratmeter. Det er omtrent på størrelse med kommuner som Bergen og Oslo.

Revet danner omtrent 900 små øyer, og mange av dem er dekket av vegetasjon. Det meste av revet er rundt 2 millioner år gammelt.

Økosystemer og arter

Great Barrier Reef har et av verdens mest omfattende og kompliserte økosystemer med et mangfold av organismer. Selve revet er verdens største samling av levende organismer. Revet har 400 forskjellige arter koraller, 1500 arter fisk og 4000 arter bløtdyr.

Mange andre dyr, organismer og fiskearter er også knyttet til korallrevene. Blant annet kan man finne seks av verdens syv havskilpaddearter her. Muslinger, snegler, ormer, haier og fugler oppholder seg også der.

Korallbleking

Great Barrier Reef er truet av flere skadelige klimaendringer. Disse kan virke inn på de ulike artene og hvordan de overlever.

Klimaet på jorda har endret seg de siste hundre årene. Blant annet har gjennomsnittstemperaturen på jorda og i havet blitt høyere enn den har vært før.

Når temperaturen i havet stiger blir revene lysere fordi alger støtes ut. Dette kalles korallbleking og kan føre til at korallene dør. Siden 1998 har Great Barrier Reef blitt bleket fire ganger. Den største korallblekingen var i 2016. Vanligvis kan det ta opptil ti år før korallene blir friske igjen.

TENK DEG OM Vet du om måter naturen har forandret seg på i Norge? Hvordan tror du vi merke klimaendringene på vår side av jordkloden? Vet du om steder der noe har endret seg?

Skader på natur og tap av mangfold i naturen er bare en del av hva klimaendringer fører til. For mennesker vil klimaendringene lede til dårligere tilgang på mat og vann, helseproblemer, større forskjeller mellom fattig og rik, nye konflikter og flere flyktninger.

Klimaendringer

Klimaet på kloden er i endring fordi det slippes ut mer drivhusgass eller karbondioksid, CO2, i atmosfæren enn det som er naturlig. Atmosfæren er et lag av luft som omringer jordkloden og som beskytter livet på jorda fra farlige gasser og sterke solstråler.

Men når vi slipper ut drivhusgass fra jorda slipper mindre varme slipper ut gjennom atmosfæren. Det fører til at kloden blir varmere enn den ville ha vært uten gassen, og at klimaet vårt endrer seg.

Den rike delen av verden står for mesteparten av utslippene av klimagass i atmosfæren, mens den fattigste delen av verden rammes hardest av klimaendringene. Utslipp fra ulike rike land som Norge og USA har ført til økonomisk vekst og velstand for oss. Land som ikke har hatt den samme økonomisk veksten som oss har sluppet ut mye mindre.

Når vi pumper opp olje fra havbunnen, slippes det ut mye karbondioksid. Norge tjener på å selge olje til andre land, men det er ikke bra for klimaet på jorda.

Den eneste måten å stanse klimaendringer på er å slippe ut mye mindre klimagass enn det vi gjør i dag, og ved å finne gode måter å fjerne CO2 fra atmosfæren på.

TENK DEG OM Hva tror du vi kommer til å leve av i fremtiden? Som et land trenger vi å tjene penger så vi kan bygge ting som skoler, sykehus og veier for innbyggerne.

Hva kan vi tjener penger på som ikke skader klimaet?

Den eneste måten å stanse klimaendringer på er å slippe ut mye mindre klimagass enn det vi gjør i dag, og ved å finne gode måter å fjerne CO2 fra atmosfæren på.

Vanlige mennesker som deg og meg kan bidra til å kutte klimagassutslipp ved å reise mer kollektivt, altså med buss eller tog, velge produkter og varer som har god kvalitet og varer lengre, kaste mindre mat og spise mindre kjøtt.

UNESCOs Verdensarvliste

Har du hørt om UNESCOs verdensarvliste? UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. En av de viktigste oppgavene til UNESCO er å bevare viktige steder rundt om i verden. Det kan være gamle bygninger som ble bygd for hundrevis eller kanskje tusenvis av år siden, sånn som Akropolis i Hellas og pyramidene i Egypt. Det kan også være naturområder som Great Barrier Rief i Australia. UNESCO mener at verden har et felles ansvar for å ta vare på disse områdene for kommende generasjoner.

Over hele verden har UNESCO funnet steder, byer og bygninger som de mener det er viktig at vi tar vare på. I Norge er for eksempel Bryggen i Bergen og helleristningene i Alta på lista.

Great Barrier Reef ble lagt til i UNESCOs verdensarvliste allerede i 1981. I begrunnelsen av hvorfor blir det lagt vekt på revets biologiske mangfold som man ikke kan finne noen andre steder i verden. Derfor har revet stor betydning for vitenskapen og verden generelt.

For å bevare integriteten til korallrevet og hele det komplekse økosystemet ble hele Great Barrier Reef-området innskrevet i UNESCOs liste. Området dekker også over 900 øyer som i dag er nasjonalparker.

Great Barrier Reef er i dag et populært turistmål og mange reiser hit for å svømme, dykke og snorkle. Samtidig er området truet av klimaendringer og dårlig vannkvalitet.

Australske myndigheter har lagt fram en plan som blant annet inneholder et fullstendig forbud mot å dumpe skrapmateriale i området og et mål om å forbedre vannkvaliteten.

Oppgaver

 1. Hvor mange ulike korallarter finnes det i Great Barrier Reef?
 2. Hilket kontinent hører Great Barrier Reef til?
 3. Når ble Great Barrier Reef lagt til UNESCOs verdensarvliste?
 4. Hva betyr korallbleking? Hva er årsaken til dette?

Arbeidsoppgaver

 1. Hvorfor er det viktig å bevare Great Barrier Reef? Nevn 3 grunner.
 2. Hvem er det som er ansvarlig for klimaendringer i verden?
 3. Utenom å reise kollektivt, velge produkter som har god kvalitet, kaste mindre mat og spise mindre kjøtt, hva kan du gjøre for å bidra til å kutte klimagassutslipp?

Nyttige lenker

Stikkord

 • hav
 • klimaendringer
 • korallrev
 • unesco
 • verdensarven
 • økologi