[[suggestion]]
Nelson Mandela og Apartheid
Fag:
KRLE, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Tekst og oppgaver: 2 skoletimer Praktisk øvelse: 1 skoletime
Forberedelser:
Elevene trenger tilgang til pc for å jobbe med tekst og oppgaver

Lærerveiledning

Undervisningsopplegget består av en fagtekst om Nelson Mandela og apartheid. Elevene leser teksten og jobber med oppgavene. Elevene kan enten bare lese teksten om Mandela eller også studere fordypningsinnholdet i faktabokser og nedtrekksmenyer.

Praktisk øvelse

Når elevene er ferdige med tekst og oppgaver kan elevene bruke det de har lært i følgende øvelse:

Del klassen inn i tre grupper: svarte, fargede og hvite. La hver gruppe diskutere sammen hvordan de opplever situasjonen i Sør-Afrika tidlig på 80-tallet. Hver gruppe presenterer sitt syn for resten av klassen. Diskuter hvorfor det oppleves så ulikt.

Gjør samme øvelse en gang til, men nå ut i fra situasjonen som er i dag. Er opplevelsene annerledes enn tidlig på 80-tallet?

Kompetansemål

Kompetansemål

Samfunnsfag 8. - 10. trinn:

·       drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv

KRLE 8. - 10. trinn:

·       drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilderSpørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt

Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere