[[suggestion]]
Nelson Mandela og apartheid
Nelson Mandela og apartheid
 
Fag:
KRLE, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Menneskerettigheter
Tidsbruk:
3-4 skoletimer (180 min)

Lærerveiledning

Undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter. Den ene læringsaktiviteten er en leseoppgave, hvor elevene først skal lese en fagtekst om Nelson Mandela og apartheid og deretter svare på spørsmål knyttet til teksten de har lest. Den andre læringsaktiviteten er en diskusjonsoppgave.  

Av utstyr trenger elevene en PC for å lese fagtekstene på elevsiden, og noe å skrive på og med for å svare på spørsmålene.

Forklaring og gjennomføring

Leseoppgave

Tidsbruk: 2-3 skoletimer (90-135 min).

Start med at elevene leser fagtekstene. Tekstene finner du ved å klikke øverst på siden hvor det står "For elever". Elevene kan enten lese fagtekstene om Mandela, eller de kan også studere fordypningsinnholdet i faktaboksene og nedtrekksmenyene. Du velger selv om du ønsker høytlesning av tekstene, eller om elevene skal lese individuelt. 

Når elevene er ferdig med å lese skal de gjøre to oppgavesett. De skriftlige oppgavene som elevene skal svare på, står nederst på siden under overskriftene "Oppgaver" og "Refleksjonsoppgaver". Du velger selv om elevene skal gjøre oppgavene individuelt eller i samarbeid med andre medelever. Det medfølger ikke fasit til oppgavene her i lærerveiledning, så det anbefales å lese igjennom oppgavene og notere stikkordssvar i forkant av undervisningstimen.

Diskusjonsoppgave

Tidsbruk: 1 skoletime (45 min)

Når elevene er ferdige med å lese og gjøre oppgaver, kan elevene bruke det de har lært til å gjøre følgende øvelse:

Del klassen inn i tre grupper: svarte, fargede og hvite. La hver gruppe diskutere sammen hvordan de opplever situasjonen i Sør-Afrika tidlig på 80-tallet. Hver gruppe presenterer sitt syn for resten av klassen. Diskuter hvorfor det oppleves så ulikt.

Gjør samme øvelse en gang til, men nå ut i fra situasjonen som er i dag. Er opplevelsene annerledes enn tidlig på 80-tallet?

Tilleggsressurser

  1. 18. juli var Nelson Mandelas fødselsdag. FN bruker dagen til å hedre hans bidrag til fred, forsoning og menneskerettigheter. Les mer om Nelson Mandelas dag her
  2. Utdrag fra fagbok om Nelson Mandela og historien om den sørafrikanske frigjøringskampen
  3. Erklæringen om Nelson Mandelas tiår for fred

Kompetansemål

Kompetansemål etter 10.trinn

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling  

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping 

  • beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa  
  • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer  
Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Berekraftige samfunn 

  • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst  
KRLE  

Kjerneelementer: Etisk refleksjon  

  • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom  

 Spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt

Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34

Madeleine Hesstvedt Solstad

Skolefaglig ansvarlig og rådgiver, Øst 22 86 84 07

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere