[[suggestion]]
Slavehandel og Riberia Grande
Fag:
KRLE, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Menneskerettigheter
Tidsbruk:
2 skoletimer (90 min)

Lærerveiledning

Undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter. Den ene læringsaktiviteten er en delvis interaktiv leseoppgave, hvor elevene først skal lese tekst, studere kart og se på videoer og deretter besvare spørsmål knyttet til det de har lest og sett. Den andre læringsaktiviteten er en skriveoppgave hvor elevene skal skrive og/eller fremføre en appell. Utgangspunktet er Ribeira Grande på Kapp Verde, som var senteret for den transatlantiske slavehandelen i flere hundre år.

Av utstyr trenger elevene en PC for å lese fagtekstene på elevsiden, og noe å skrive på og med for å svare på spørsmålene.

Forklaring og gjennomføring

Leseoppgave

Tidsbruk: 1 skoletime (45 minutter)

l leseoppgaven skal elevene lese og studere illustrasjoner, verdenskart og bilder som vil ta elevene med tilbake i tid. De skal også se på en video, og få et lite blikk på slaveri som eksisterer i verden i dag. Videoen er på engelsk og inneholder noen fremmedord. Deretter skal elevene gjøre arbeidsoppgaver.

Tekstene finner du ved å klikke øverst på siden hvor det står "For elever". Du velger selv om du ønsker høytlesning av tekstene eller om elevene skal lese individuelt.

De skriftlige oppgavene som elevene skal svare på, står nederst på elevsiden under overskriften "Arbeidsoppgaver". Oppgavene er delvis skjematisk bygget opp med både fakta- og refleksjonspørsmål. Du velger selv om elevene skal gjøre oppgavene individuelt, eller i samarbeid med andre medelever. Det medfølger ikke fasit til oppgavene her i lærerveiledning, så det anbefales å lese igjennom oppgavene og notere stikkordsvar i forkant av undervisningstimen.

Skriveoppgave

Tidsbruk: 1 skoletime (45 minutter)

I skriveoppgaven skal elevene forestille seg at de lever på midten av 1850-tallet og er medlem av en menneskerettighetsorganisasjon som kjemper for å ende slaveri. På bakgrunn av denne konteksten skal elevene skrive en appell hvor de argumenterer for hvorfor slaveriet bør ta slutt.

Du velger selv om elevene skal gjøre oppgaven individuelt, eller i samarbeid med andre medelever. Du velger også om elevene skal lage en muntlig eller en skriftlig appell. 

Mot slutten av timen kan det være fint og læringsfremmende å sette av 5-10 min og la elevene presentere appellene sine høyt for klassen, eller for andre medelever i mindre grupper. Alternativt kan oppgaven brukes videre som hjemmearbeid, eller inn i et større vurderingsarbeid.

Tilleggsressurser

  1. 23. august er den internasjonale dagen til minne om slavehandelen. Dagen retter oppmerksomheten mot betydningen av den historiske slavehandelen, og avskaffelsen av den. Klikk her for å lese mer. 
  2. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) jobber med å sikre arbeideres rettigheter verden over. Klikk her for å lese mer om ILO.
  3. FNs temaside om arbeidsliv
  4. FNs temaside om menneskerettigheter
  5. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

For tilbakemeldinger og spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver Øst 22 86 84 07

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere