[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Made in Bangladesh
FN-film fra Sør - Made in Bangladesh
Kampen for et rettferdig arbeidsliv

Karakterene i filmen

Shimu Akhtar er en 23 år gammel jente som bor i Dhaka, hovedstaden i Bangladesh. 13-14 år gammel rømte hun fra hjembyen og foreldrenes planer om å gifte henne bort til en mann på 40. De siste seks årene har hun jobbet på tekstilfabrikk, med lange dager, lav lønn og få rettigheter. Hun bor sammen med en mann hun har giftet seg med av fri vilje og kjærlighet, men han er arbeidsledig og det er vanskelig å få pengene til å strekke til. 

Når en av Shimus venninner omkommer i en brann på tekstilfabrikken, vil Shimu jobbe for å bedre arbeidsforholdene på fabrikken, og forsøker å starte en lokal fagforening. Alt hun trenger å gjøre er å samle sammen underskriften fra 30% av arbeiderne og registrere seg hos myndighetene – en oppgave som skal vise seg å bli svært vanskelig og komme til å sette både hennes jobb, ekteskap og vennskap på prøve. 

I tillegg til Shimu blir vi kjent med:

Nasima, som jobber for en arbeidsrettsorganisasjon, undersøker arbeidsforholdene kvinner i tekstilindustrien jobber under og introduserer Shimu for fagforeningsarbeid.

Daliya, bestevenninnen som er skeptisk til fagforeningsarbeidet og i tillegg innleder et forhold til den gifte formannen på fabrikken.

Imran, Shimus arbeidsledige ektemann, som skammer seg over å være avhengig av Shimu sin lønn, og son ikke støtter hennes fagforeningsprosjekt. Økonomi og politikk er for menn!

Oppgaver før filmen

Gå inn på temasidene om fattigdom på fn.no og se filmen «Hvorfor er det fattigdom»? Les deretter landprofilen for Bangladesh. Jobb deretter med følgende oppgaver, individuelt og i grupper: 

Individuelt - skriftlig: 

 1. Lag deg et tankekart der du skriver inn de viktigste faktaopplysningene du har lest om Bangladesh (f. eks språk, styreform, tidligere kolonihistorie, andel ekstrem fattigdom, viktigste næringer, sosiale og politiske forhold etc.) 
 2. Se nærmere på grafen Befolkningspyramide. Grafen endrer seg når du flytter på tidslinjen nederst. Hva forteller denne grafen om utviklingen i Bangladesh fra 1960 til i dag, og hvordan vil utviklingen være i fremtiden?  
 3. Bangladesh har en befolkning på nesten 165 millioner (30 ganger flere enn den norske befolkningen) selv om landarealet deres er mindre enn halvparten av Norges. Befolkningen i Bangladesh slipper hvert år i snitt ut i underkant av 0,5 tonn co2. Hadde alle i verden hatt samme klimaavtrykk som snittet i Bangladesh kunne jordkloden tålt at verdens befolkning ble dobbelt så stor.  
  Hvor stort er det gjennomsnittlige co2-avtrykket vårt her i landet, og hvor mange jordkloder må vi ha dersom alle i verden skulle levd med vårt forbruk og utslipp?   
 4. Ut fra det du har vet om Bangladesh til nå, hva mener du er den viktigste årsaken til fattigdommen og den økonomiske utviklingen i Bangladesh i dag? Begrunn svaret ditt. 

Felles – muntlig: 

5. På hvilken måte passer situasjonen i Bangladesh med forklaringene i filmen «Hvorfor er det fattigdom»? 

6. I hvilken grad det er demokrati og ytringsfrihet i landet? Diskuter. 

7. Hvilke menneskerettigheter mener du befolkningen i Bangladesh ikke får oppfylt? 

Oppgaver etter filmen

 1. Gjør et dypdykk i klesskapet ditt! 
  Lag en skjematisk oversikt over hvor mange bukser, skjørt/kjoler, t-skjorter, skjorter/bluser, gensere og jakker du har i klesskapet ditt hjemme. Hvor mange er laget av bomull, ull, lin eller syntetiske materialer? Hvor er plaggene laget? Er det noen land som er representert oftere enn andre?
 2. Lag en felles oversikt for hele klassen.
  Hva forteller oversikten dere? Reflekter i fellesskap over det dere har funnet ut. Hva kan dere gjøre for å redusere klesforbruket? Skriv en felles tipsplakat og heng den opp i klasserommet.
 3. Les om FNs bærekraftsmål
  Hvilke tre av FNs bærekraftsmål mener du er viktigst å oppfylle for å bedre livsvilkårene til befolkningen i Bangladesh? Begrunn svaret ditt. Gå sammen i grupper på fire elever og diskuter det hver enkelt har kommet fram til. Er det enighet i gruppa?

Fordypningsoppgave

Som vist i filmen, kan det mange steder i verden være veldig vanskelig å sikre seg rettigheter i arbeidslivet. Mange lider under lav lønn, utrygge arbeidsforhold og kan risikere å måtte jobbe dobbelt så mange arbeidstimer som en normal arbeidsuke i Norge, uten mulighet for ferie eller overtidsbetaling. 

Les FN-sambandets temaside om Arbeidsliv og jobb med følgende oppgaver: 

 1. I 1969 mottok FNs organisasjon for arbeidsliv, ILO, Nobels fredspris. Se for deg at du skal annonsere vinneren av prisen dette året, inkludert en begrunnelse for hvorfor en arbeidslivsorganisasjon kan vinne en fredspris. Skriv talen.
 2. Lag en strek som deler et A4-ark på langs.  På venstre side skriver du opp hva du mener er de viktigste argumentene for hvorfor man bør være medlem av en fagforening dersom en har lønnet arbeid i Norge. På høyre side skriver du opp hva du mener er de viktigste grunnene for IKKE å bli medlem av en fagforening, selv om en har lønnet arbeid i Norge.      Drøft argumentene for og imot i klassen. 
 3. Hvilken betydning tenker dere fagforeninger har for demokratiet? Diskuter med sidemann og drøft i fellesskap med resten av klassen. 

Ressurser til oppgavene

Stikkord

 • Arbeidsliv
 • Bangladesh
 • Fattigdom
 • FNs bærekraftsmål
 • Menneskerettigheter

For spørsmål og bestilling, ta kontakt med ditt lokale kontor:

Ida Berge

Rådgiver 22 86 84 19
Knut Straume

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark) 38 90 01 25
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Vestland) 55 54 84 91 / 970 03 087
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631

Malgorzata Tumidajewicz Hauge

Rådgiver (Rogaland) 52 90 07 12

Abonner på nyhetsbrev: