[[suggestion]]
FN-film- The Price of Free
FN-film- The Price of Free
 
Fag:
Historie, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Arbeidsliv, Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål

I verden i dag er over 152 millioner barn offer for barnearbeid. I dokumentarfilmen The Price of Free kommer vi tett på Kailash Satyarthi og hans innsats for å hjelpe barn som arbeider under ulovlige og uverdige forhold – istedenfor å være frie og trygge, og med god helse og skolegang. Satyarthi er en kjent forkjemper for barns rettigheter og mottok i 2014 Nobels Fredspris for sin innsats mot barnearbeid. 

Filmen berører, engasjerer og inspirerer. Den er et godt utgangspunkt for mange gode samtaler med elever om barns rett til å være barn, og om menneskerettigheter generelt. 

Lærerveiledning The Price of Free 

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget som beskrives i denne lærerveiledningen gjennomføres i sin helhet slik at elevene får best mulig utbytte av filmen. Undervisningsopplegget kan gjennomføres i forkant eller i etterkant av filmvisningen. Det er også mulig å velge ut noen av oppgavene under, ut fra hvor mye tid dere ønsker å bruke. 

Filmen varer i 1 time og 27 minutter, og ligger tilgjengelig på youtube, https://www.youtube.com/watch?v=UsqKz1hd_CY.  

Undervisningsopplegget består av 

 • Informasjon om filmen 
 • Forslag til aktiviteter som kan gjøres hjemme 

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film og oppgaver vil lære om: 

 • De forente nasjoner (FN) og FNs arbeidsorganisasjon ILO 
 • FNs bærekraftsmål.
 •  Hvordan barnearbeid bryter menneskerettighetene og er et hinder for bærekraftig utvikling i mange land. 

Forslag til aktiviteter 

Hva: Arbeidsliv, barnearbeid og FNs bærekraftsmål 

Tid: Inntil 1-2 skoletimer 

Utstyr: Elevene trenger PC med tilgang til internett. For oppgave 1 trenger dere også en felles kommunikasjonsplattform 

Mål med oppgavene: Elevene skal sitte igjen med en forståelse av hvordan arbeidsliv og bærekraftig utvikling henger sammen 

1.Tre hjørner» - digital versjon: 

Dette er en digital versjon av klasseromsaktiviteten «Tre hjørner». Oppgaven kan utføres i hel klasse, eller mindre grupper, i en felles videokonferanse over Teams, Skype el.l. En lærer leder samtalen, eller en av elevene blir valgt ut til å være gruppeleder. 

Elevene lager seg tre ulike lapper med påskriften enig, uenig og usikker. 

For hver påstand lærer eller gruppeleder fremmer, skal elevene umiddelbart holde opp lappen med sin mening foran kamera.  

 • Jeg vet hva barnearbeid er 
 • Jeg er ikke involvert i noen form for barnearbeid 
 • Under barnearbeid er jenter spesielt utsatt for vold 
 • Det er mulig å stoppe barnearbeid i verden 
 • For at et land skal kunne nå bærekratsmålene er det nødvendig å avskaffe barnearbeid 
 • Barnearbeid er et resultat av fattigdom 

Utfordre gjerne elevene på hvorfor de valgte å gå til nettopp det hjørnet. 

2. Begrepslæring: 

Elevene skal lese temasidene om arbeidsliv på www.fn/tema/arbeidsliv.no . Elevene skal så velge seg ut to nøkkelord fra hvert avsnitt: mellomoverskriften + ett valgfritt ord, og skrive egne definisjoner av ordet (f.eks. organisasjonsfrihet og arbeidskonflikt). Ordene elevene jobber med går det an å benytte i øvelser/leker som f.eks. Alias, ordstafett, tenkeskriving etc. 

3. Appell  

Elevene skal lese temasiden om FNs bærekraftsmål på https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal. Når man klikker på et bærekraftsmål, kommer det opp en kort utbrodering om målet og det holder at elevene leser disse utbroderingene, med unntak av bærekraftsmål nr.8 om Anstendig arbeid og økonomisk vekst, der skal også alle delmålene leses.  

Etter at elevene har lest, skal de skrive en appell.  

Oppgaven lyder slik: 

«Se for deg at du skal holde en appell for FNs generalforsamling der du peker på hvordan barnearbeid bryter med prinsippene om anstendig arbeid. Hva du mener FNs generalforsamling skal gjøre? Bruk gjerne det du kan om FNs bærekraftsmål i argumentasjonen din.» 

Ta gjerne en felles brainstorming på mentimeter (https://www.mentimeter.com/) el.l. i klassen på hva elevene anser som anstendig arbeid før de begynner å skrive. Dersom appellen skrives etter at elevene har sett filmen, vil det være naturlig å bruke inntrykk og observasjoner fra filmen i dette arbeidet. 

Filmvisning 

The Price of Free ligger tilgjengelig på youtube: 

The price of free

Ressurser til oppgavene 

Temaside arbeidsliv

FNs bærekraftsmål

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere