[[suggestion]]
Ressursbank "Bærekraft"
Ressursbank "Bærekraft"
FNs generalsekretær Antonio Guterres besøker Norge i 2018. Foto: Eivind Oskarson
Fag:
KRLE, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø
Tidsbruk:
Varierende

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle de 17 målene er gjensidig avhengige av hverandre og bygger på prinsippet om bærekraftig utvikling, som er et av de tre flerfaglige temaene i de nye læreplanene. Opplegget inneholder animasjonsfilmer, rollespill, quiz, prosjektoppgaver tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, norsk, naturfag, matematikk og KRLE.

Målet med oppgavene

 • vise sammenhengen mellom lokale, nasjonale og globale utfordringer
 • vise sammenhengen mellom sosiale forhold, økonomi og klima- og miljø
 • gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling og gi dem trening i kritisk tenkning, systemforståelse, kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og problemløsing

Noen av oppleggene går over flere timer, andre kun en skoletime. De kan brukes alene eller som en introduksjon til et større prosjekt om bærekraftig utvikling. Hver aktivitet inneholder egne lærerveiledninger med forklaringer, metodetips, instruksjoner og forslag til tilpasning og differensiering der det er relevant. Oppgavene passer godt inn i tverrfaglig undervisning.

Læringsaktivitetene er utformet for å utvikle elevenes handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling, og skal gi elevene trening i kritisk tenkning, systemforståelse, kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og problemløsing.

Innholdet i «Bærekraft» har en internasjonal ramme som tar utgangspunkt i aktuelle globale problemstillinger og eksempler på bærekraftig utvikling fra hele verden.

Flere av ressursene kan med fordel brukes i flere valgfag, deriblant:

 • Demokrati i praksis
 • Internasjonalt samarbeid
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Medier og informasjon

Oppgaver

 • En introduksjonsøkt til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

 • Start samtalen om bærekraftig utvikling i klasserommet.

 • Loop er en enkel, morsom og aktiviserende kortlek for å trene på begreper knyttet til bærekraft.

 • Fire bilder, ett skiller seg ut. Hvilket?

 • En enkel ordlek hvor elevene skal beskrive ord og begreper uten å bruke de forbudte ordene på kortet.

 • En gruppeøvelse hvor elevene skal bruke bilder til å reflektere rundt og diskutere eksempler på bærekraftig utvikling i Brasil.

 • Matematikkoppgaver om bærekraftig utvikling, befolkningsvekst, fattigdom, forbruk, klima og miljø.

 • Lag nettavis om bærekraftig utvikling i ditt lokalsamfunn.

 • En prosjektoppgave hvor elevene i grupper på 2-3 elever fordyper seg i ett eller flere av FNs bærekraftsmål, for så å presentere det til andre elever gjennom stasjonsundervisning

  En prosjektoppgave hvor elevene i grupper på 2-3 elever fordyper seg i ett eller flere av FNs bærekraftsmål, for så å presentere det til andre elever gjennom stasjonsundervisning

 • En øvelse hvor ungdomsskoleelever skal undervise barneskoleelever om bærekraftig utvikling.

 • Hvor synlig er temaene i FNs bærekraftsmål i nyhetene?

Ressurser

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere

Abonner på nyhetsbrev: