[[suggestion]]
Bærekraft

Nedenfor finner du undervisningsopplegget "Bærekraft", som kan brukes i undervisningen om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål - verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Oppgavene inneholder filmer, rollespill, quiz, prosjektoppgaver og andre tverrfaglige læringsaktiviteter.

Oppgaver for barneskole

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Her finner du animasjonsfilmer, begrepsøvelser og andre læringsaktiviteter tilpasset kompetansemål i:

 • norsk
 • samfunnsfag
 • naturfag
 • matematikk

Oppgaver for ungdomsskole

En animasjonsfilm om utfordringer i verden og vår rolle som forbruker.

Her finner du animasjonsfilmer, rollespill, nettavis, diskusjonsoppgaver og andre læringsaktiviteter tilpasset kompetansemål i:

 • norsk
 • samfunnsfag
 • naturfag
 • matematikk
 • KRLE

Oppgaver for videregående skole

Ta verden inn i klasserommet med ulike tverrfaglige opplegg tilpasset kompetansemål i:

 • norsk
 • samfunnsfag
 • naturfag
 • matematikk
 • geografi

Bærekraftig utvikling i de nye læreplanene

Stortinget vedtok i 2016 at bærekraftig utvikling blir ett av tre prioriterte flerfaglige temaer i nye læreplaner. I den nye overordnede delen av læreplanene heter det blant annet at "Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres". Dette er en av grunnene til at FN-sambandet tilbyr ressursbanken og undervisningsopplegget "Bærekraft". Les mer om FN-sambandets arbeid rundt de nye læreplanene og utvikling av undervisningsopplegget "Bærekraft". 

Meld deg på kurs

FN-sambandet tilbyr kurs for lærere og lærerstudenter om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål flere steder i Norge:

Ressurser

Her finner du mer informasjon om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål: