Bærekraft

Her finner du tverrfaglige ressurser om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål til alle skoleslag.  Alle oppgavene er gratis og ligger åpent tilgjengelige på nett. Oppgavene er utviklet i samarbeid med lærere og elever fra hele landet.

Undervisningsopplegget "Bærekraft" gjør det lettere for deg å:

  • vise elevene hvordan verden henger sammen
  • engasjerer elevene i bærekraftige løsninger
  • utfordrer elevenes kritiske sans
  • gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling  

Bærekraft for videregående skole

Ta verden inn i klasserommet med ulike tverrfaglige opplegg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Anstendig arbeid, framtidens reiseliv, ansvarlig forbruk, internasjonale konflikter, globale maktstrukturer og lokal klima- og miljøpolitikk er blant temaene som tas opp i opplegget. Oppgavene er tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, naturfag, matematikk, geografi og norsk.

Bærekraft for ungdomsskole

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. 

Her har vi samlet animasjonsfilmer, rollespill, nettavis, diskusjonsoppgaver og andre læringsaktiviteter tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, norsk, naturfag, matematikk og KRLE.

Ressursene kan brukes som en pakke over lengre tid, eller i mindre økter. 

Bærekraft for barneskole

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Her har vi samlet animasjonsfilmer, begrepsøvelser og andre læringsaktiviteter tilpasset kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk.

Ressursene kan brukes som en pakke over en uke, eller enkeltvis ved behov. Opplegget er utviklet i samarbeid med UNICEF Norge og med lærere og elever på mellomtrinnet i barneskolen.