[[suggestion]]
Bærekraftig utvikling

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Undervisningsopplegg for barneskolen

Undervisningsopplegg for ungdomsskole

Undervisningsopplegg for VGS

 

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig undervisningstema

Stortinget har vedtatt at bærekraftig utvikling er et av tre prioriterte, flerfaglige undervisningstemaer i de nye læreplanene som tas i bruk trinnvis fra skolestart 2020.

Bærekraftig utvikling utgjør sammen med det tverrfaglige temaet demokrati- og medborgerskap, kjernen i FN-sambandets arbeid. FN-sambandet ønsker å tilrettelegge for en helhetlig undervisning for bærekraftig utvikling som både viser det globale samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, og som viser hvordan verdens utfordringer henger sammen.

Øverst på nettsiden finner du undervisningsopplegg for alle klassetrinn om bærekraftig utvikling som tverrfaglig undervisningstema. Her vil du bli dirigert til en ny side, hvor de aktuelle oppleggene er listet etter tema. Oppleggene er aktuelle for flere av de nye kompetansemålene i:

 • Geografi
 • Historie
 • KRLE, og religion og etikk
 • Kunst og håndverk
 • Mat og helse
 • Matematikk, matematikk 1 og 2P
 • Naturfag
 • Norsk
 • Programfagene:   
  • Geofag
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Samfunnsgeografi
  • Sosialkunnskap
  • Sosiologi og sosialantropologi
 • Samfunnsfag, og samfunnskunnskap

Meld deg på kurs

Fra og med våren 2020 tilbyr FN-sambandet nye og oppdaterte kurs i undervisning for bærekraftig utvikling for lærere, lærerstudenter og lærerutdanninger over hele landet. Hensikten med kursene er å motivere, engasjere og ruste nåværende og fremtidige lærere i undervisning for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Klikk på linkene under for å få mer informasjon.

Kurs for lærere: Hvordan undervise for bærekraftig utvikling? 

Fagdag for lærerutdanninger og lærerstudenter

Flere ressurser om bærekraftig utvikling

Klikk på linkene under for å få utdypende informasjon om bærekraftig utvikling, FNs bærekraftsmål, og om bærekraftig utvikling i nye læreplaner.

For tilbakemeldinger eller spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Skolefaglig ansvarlig og rådgiver, Øst 22 86 84 07