[[suggestion]]
FN-dagen i skolen

Dette bildet er fra FN-toget i Arendal, 24. oktober 2014. Foto: FN-sambandet.

Mange skoler starter dagen med en felles markering for hele skolen, og følger opp med undervisning i hver enkelt klasse etterpå. Dette kan være med på å skape en god ramme for markeringen av dagen.

Her er eksempler på aktiviteter som kan sette stemningen på FN-dagen, uansett klassetrinn:

 • Heise FN-flagget. Elever på alle klassetrinn kan samles for å heise FN-flagget.
 • Appell. Les vedlagte appell i forbindelse med flaggheising, gjør gjerne lokale tilpasninger.
 • Skolens engasjement. Fortell om internasjonale prosjekter skolen har jobbet med i det siste. Trekk gjerne frem arbeid elevene selv har gjort.
 • Sang. Syng en sang dere mener passer for dagen, eventuelt la en elevgruppe framføre en sang.
 • Jobb med FN i klasserommet. Se undervisningsressurser fra FN-sambandet lenger ned i saken. 

Appeller 

Noen skoler velger å holde tale for elevene på FN-dagen, for å markere hvor viktig denne dagen er. Vi har derfor skrevet to appeller som passer til barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Trekk gjerne inn ting som skjer i lokalsamfunnet for å gjøre appellen ekstra relevant for elevene.

 

Undervisningsopplegg for barneskolen

1.– 4. trinn:

FN-filuren har sin egen nettside som presenterer FN for de minste barna. Her er blant annet spill og enkle temasider. 

FN-flagg til fargelegging ( pdf - 304,62 kB )

 

5. – 7. trinn:

FN og FNs menneskerettigheter er tema som er relevante å fokusere på på FN-dagen.  Vi har laget kahoot og ulike diskusjonsoppaver, gruppeoppgaver og refleksjonsoppgaver rundt menneskerettigheter og demokrati.

Kahoot med tema menneskerettigheter tilpasset barneskolen som kan gjennomføres som en del av de andre tilbudene våre eller som en del av et eget opplegg med fokus på menneskerettigheter.

Oppgaver om menneskerettigheter og demokrati for mellomtrinnet.

Filmvisning  og undervisningsopplegg for ungdomsskole og videregående skole 

Til ungdomsskolene og videregående tilbyr vi visning av den prisbelønte dokumentarfilmen «The Price of Free». 

"The Price of Free" og undervisningsopplegget passer svært godt til årets FN-dag, og tema rettferdig arbeidsliv, og kan også gjerne gjennomføres i tilknytning til internasjonal uke.

Vi setter opp visning av "Price of Free" på flere lokale kinoer. FN-sambandet har også mulighet til å komme til skolen for å vise filmen. Tilbudet gjelder så langt vi har ressurser til det, så ta kontakt med ditt regionkontor for å avtale nærmere.

 • Til ungdomsskolene og videregående tilbyr vi visning av den dokumentarfilmen «The Price of Free». I filmen kommer vi tett på Kailash Satyarthi og hans innsats for å hjelpe barn som arbeider under ulovlige og uverdige forhold – istedenfor å være frie og trygge, og med god helse og skolegang. Satyarthi er en kjent forkjemper for barns rettigheter og mottok i 2014 Nobels Fredspris for sin innsats mot barnearbeid. I verden i dag er over 152 millioner barn offer for barnearbeid og blir ansett av FN som eksempel på vår tids slaveri. FN sin organisasjon for rettferdig arbeidsliv (ILO) fyller i 2019 100 år

  Filmen berører, engasjerer og inspirerer. Den er et godt utgangspunkt for mange gode samtaler med elever om barns rett til å være barn, og om menneskerettigheter generelt.

  "The Price of Free" og undervisningsopplegget til passer svært godt til tema for årets FN-dag, rettferdig arbeidsliv, og kan også gjerne gjennomføres i tilknytning til internasjonal uke.

  Vi setter opp visning av "Price of Free" på flere lokale kinoer. FN-sambandet har også mulighet til å komme til skolen for å vise filmen. Tilbudet gjelder så langt vi har ressurser til det, så ta kontakt med ditt regionkontor for å avtale nærmere.

 

Undervisningsopplegg som i tillegg benyttes uten å  se filmen først:

 • Tre av hjørnene i klasserommet representerer henholdsvis «enig», «usikker» og «uenig».

  Elevene plasserer seg i det fjerde hjørnet, og skal ta stilling til påstandene under ved å gå til ett av de tre hjørnene.

  • Jeg er usikker på hva barnearbeid er
  • Jeg er ikke involvert i noen form for barnearbeid
  • Under barnearbeid er jenter spesielt utsatt for vold
  • Det er umulig å stoppe barnearbeid i verden
  • Verden er fri for slaveri
  • For at et land skal kunne nå bærekratsmålene er det nødvendig å avskaffe barnearbeid
  • Barnearbeid er et resultat av fattigdom

  Utfordre gjerne elevene på hvorfor de valgte å gå til nettopp det hjørnet.

 • Elevene skal lese temasidene om arbeidsliv

  Elevene skal så velge seg ut to nøkkelord fra hvert avsnitt: mellomoverskriften + ett valgfritt ord, og skrive egne definisjoner av ordet (f.eks. organisasjonsfrihet og arbeidskonflikt).

  Ordene elevene jobber med går det an å benytte i øvelser/leker som f.eks. Alias, ordstafett, tenkeskriving etc.

 • Elevene skal lese her på temasiden om FNs bærekraftsmål  

  Når man klikker på et bærekraftsmål, kommer det opp en kort utbrodering av målet og det holder at elevene leser disse utbroderingene, med unntak av bærekraftsmål nr.8 om Anstendig arbeid og økonomisk vekst, der de skal også lese delmålene.

  Etter at elevene har lest, skal de skrive en appell. Oppgaven lyder slik:

  «Se for deg at du skal holde en appell for FNs generalforsamling der du peker på hvordan barnearbeid bryter med prinsippene om anstendig arbeid. Hva du mener FNs generalforsamling skal gjøre? Bruk gjerne det du kan om FNs bærekraftsmål i argumentasjonen din.»

  Ta gjerne en felles brainstorming i klassen på hva elevene anser som anstendig arbeid før de begynner å skrive. Dersom appellen skrives etter at elevene har sett filmen «The Price of Free», vil det være naturlig å bruke inntrykk og observasjoner fra filmen i dette arbeidet. Det er imidlertid ingen forutsetning for å ha sett filmen for å gjennomføre opplegget.

 

Ressurser for alle på FN-dagen

Vår side med fakta om FN-dagen

FNs menneskerettighetserklæring

Temaside om Norge og FN

Temaside om FNs bærekraftsmål

Vår youtubekanal med filmer om FNs arbeid

Tidslinje over FNs historie

FNs hovedorganer 

For spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt med

Ida Berge

Rådgiver 22 86 84 19