[[suggestion]]
FN-dagen i skolen

Mange skoler starter dagen med en felles markering for hele skolen, og følger opp med undervisning i hver enkelt klasse etterpå. Dette kan være med på å skape en god ramme for markeringen av dagen.

Her er eksempler på aktiviteter som kan sette stemningen på FN-dagen, uansett klassetrinn:

  • Heise FN-flagget. Elever på alle klassetrinn kan samles for å heise FN-flagget.
  • Appell. Les vedlagte appell i forbindelse med flaggheising, gjør gjerne lokale tilpasninger.
  • Skolens engasjement. Fortell om internasjonale prosjekter skolen har jobbet med i det siste. Trekk gjerne frem arbeid elevene selv har gjort.
  • Sang. Syng en sang dere mener passer for dagen, eventuelt la en elevgruppe framføre en sang.
  • Jobb med FN og menneskerettigheter i klasserommet. Se undervisningsressurser fra FN-sambandet lenger ned i saken. 

FNs verdenserklæring for menneskerettigheter fyller 70 år i 2018. Tema for årets markering av FN-dagen har fokus på menneskerettigheter.  Vi har laget kahooter og ulike diskusjonsoppaver, gruppeoppgaver og refleksjonsoppgaver rundt menneskerettigheter og demokrati tilpasset de ulike skoletrinnene.

Appeller 

Noen skoler velger å holde tale for elevene på FN-dagen, for å markere hvor viktig denne dagen er. Vi har derfor skrevet to appeller som passer til barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Tema for året er FNs menneskerettighetserklæring 70 år.

Trekk gjerne inn ting som skjer i lokalsamfunnet for å gjøre appellen ekstra relevant for elevene.

Appell til barneskoler 2018 ( word - 25 kB )

Undervisningsopplegg for barneskolen

1.– 4. trinn:

FN-filuren har sin egen nettside som presenterer FN for de minste barna. Her er blant annet spill og enkle temasider. 

Opplegget for småtrinnet er å delta i konkurransen vår der elevene skal sende inn tegninger til FN-filuren. Vi trekker ut vinnere av en fotball med bærekraftsmålene. Lenke til konkurransen finner dere her.

FN-flagg til fargelegging ( pdf - 304,62 kB )

5. – 7. trinn:

Kahoot med tema menneskerettigheter tilpasset barneskolen som kan gjennomføres som en del av de andre tilbudene våre eller som en del av et eget opplegg med fokus på menneskerettigheter.

Oppgaver om menneskerettigheter og demokrati for mellomtrinnet.

Undervisningsopplegg for ungdomsskolen 

Til ungdomsskolene tilbyr vi skolevisning av den premiereklare filmen "Tårnet" av Mats Grorud. I filmen blir vi kjent med Warda, en  jente på 11 år, som allerede er fjerde generasjons flyktning i Libanon. Wardas oldefar som flyktet fra sitt hjem i Palestina i 1948 ble lovet 14 dager i leiren, men er der fremdeles og er nå døende. Han gir Warda en oppgave: Hvilken vei skal hun ta? Hva kan hun lære av fortiden? Filmen er basert på ekte intervjuer og alle de animerte karakterene er også basert på virkelige mennesker.

Filmen berører, engasjerer og inspirerer. Den er et godt utgangspunkt for mange gode samtaler med elever om menneskerettigheter og om det å leve som flyktning.

"Tårnet" og undervisningsopplegget til passer svært godt til tema for Operasjon Dagsverk (OD) og kan gjennomføres i tilknytning til internasjonal uke. 

Vi setter opp visning av "Tårnet" på flere lokale kinoer. Der det ikke er satt opp kinovisning, vil representanter fra FN-sambandet komme til skolen. Tilbudet gjelder så langt vi har ressurser til det så ta kontakt med ditt regionkontor for å avtale nærmere.

Undervisningsopplegg som elevene kan gjennomføre i klassene etter visning vil bli publisert her så snart det er klart.

Oversikt over visninger på Østlandet finner dere her. For spørsmål eller påmelding ta kontakt med region Øst.

Her er en kahoot med tema menneskerettigheter som kan gjennomføres som en del av de andre tilbudene våre eller som en del av et eget opplegg med fokus på menneskerettigheter.

Oppgaver om menneskerettigheter og demokrati for ungdomsskole.

Undervisningsopplegg for videregående skole

Her er en kahoot med tema menneskerettigheter som kan gjennomføres som en del av de andre tilbudene våre eller som en del av et eget opplegg med fokus på menneskerettigheter.

Oppgaver om menneskerettigheter og demokrati for videregående skole.

Ressurser for alle på FN-dagen

Vår side med fakta rundt FN-dagen

FNs menneskerettighetserklæring

Temaside om Norge og FN

Temaside om FNs bærekraftsmål

Vår youtubekanal med filmer om FNs arbeid

For spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt med

Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34