Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Bærekraftige reiser

Introduksjon

Vi reiser mer enn noen gang, både kort og langt.  I følge Verdens turismeorganisasjon (UNWTO) så var 1,2 milliarder på en internasjonal reise i løpet av 2016. Til sammenligning var det 674 millioner turister på reise i år 2000. Det setter sine spor på både mennesker og kloden.

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

FNs bærekraftsmål 12

Transportøkonomisk institutt (TØI) har i rapporten «Framskrivinger for persontransport i Norge 2016- 2050» laget noen prognoser for hvordan dette vil utvikle seg videre.

Rapporten konkluderer blant annet med følgende: «Antall reiser beregnes å øke omtrent i takt med befolkningen i analyseperioden, med høyest vekst for bilførerturer og flyreiser, lavest for sykkelturer. Forventet demografisk utvikling, med økende andel eldre, er et viktig element i denne utviklingen, i tillegg til det som forutsettes utbygd av infrastrukturtiltak. Transportarbeidet øker mer enn antall turer, noe som skyldes at antall lange turer øker mer enn de korte turene. Til sammen beregnes antall turer å øke med nærmere 29 prosent fra 2016 til 2050, mens motorisert transportarbeid i samme periode øker med 35 prosent.»

Hvilken innvirkning har reisevanene våre på en bærekraftig utvikling, og hvordan vil vi reise i framtiden?

I dette opplegget skal dere følge en familie på to voksne og to barn fra Oslo S til Bergen.

Dere skal sammenligne energibruken ved bruk av bil, buss, tog og fly og reflektere over hvilket transportmiddel dere ville valgt til en slik reise.

Oppgaven

En familie på to voksne og to barn skal reise fra Oslo S til Bergen, og du skal sammenligne energibruken ved bil, buss, tog og fly for familien.

Dette blir oppgitt i MJ (mega-joule) som er ein million Joule (1 MJ = 1,0 x 10 opphøyd i 6 J).

Vi må ta hensyn til hvor langt og hvor mange som bruker framkomstmidlene i beregningene. Dette måler vi i personkilometer (tall på passasjerer på en tur multiplisert med kjørt distanse).

Eksempel: Om fire personer kjører 5 km i en bil, så har bilen utført et transportarbeid på 4 x 5 = 20 personkilometer (pkm)

Bruk disse avstandene i beregningene dine:

Avstand (km)BilBussTogFly
Oslo S - Bergen462462461326

Del 1: Sammenlign transportmidlene

Gå sammen i par for å løse denne delen av oppgaven.

Bil

Bruk tallene i tabell 1 for energibruk for 2010 og tabell 2 for estimert energiforbruk for 2020. I Norge bruker vi mye elektrisk kraft fra vannkraftverk og bruker derfor ofte kWh (kilowattimer) som mål på energimengde i tillegg til joule. Ta dette med i tabellen også.

Merk deg at 1 MJ = 0,28 kWh.

Fyll ut tabellene i word-dokumentet:

Tabeller Bærekraftige reiser ( word - 124,28 kB )

Tabell 1: Energibruk (MJ) pr person-km for bensin og dieselbiler Europa i 2010. (Vestlandsforskning 2010)

Europa 2010

MJ pr personkm (pkm)

Ant. passasjerer/

personer

Totalt energiforbruk
Oslo S- Bergen  (MJ)

Totalt energiforbruk Oslo S- Bergen  (kWh)

Bensin u/direkte innsprøyting Europa 2010

1,098

4

 

 

Bensin m/direkte innsprøyting Europa 2010

1,086

4

 

 

Diesel u/partikkelfilter Europa 2010

0,931

4

 

 

Diesel m/partikkelfilter Europa 2010

0,958

4

 

 

Tabell 1 viser at dieselbiler uten partikkelfilter er de mest energieffektive mens bensinbiler uten direkte innsprøyting er de minst energieffektive. Energibruken pr passasjer-km i MJ og kWh.

 

Tabell 2: Estimatene fra Massachusetts Insititute of Technology for år 2020 (Vestlandsforskning 2010). Estimatene omfatter elektrisk motor sammen med forbrenningsmotorer og brenselceller.

KombinasjonDrivstoffEnergibruk MJ/person-km (pkm)Ant.passasjerer/personer

Totalt energiforbruk
Oslo S-Bergen (MJ)

TotaltenergiforbrukOslo S-Bergen(kWh)
Avanserte forbrenningsmotorerBensin0,894  
Diesel0,794  
Hybrid-forbrenningsmotorBensin-ottomotor-elektrisitet0,624  
Diesel-elektrisitet0,534  
CNG-forbrenningsmotor-elektrisitet0,604  
Hybrid-brenselcelleReformering-bensin-brencelcelle

1,03

0,77

4  
Reformering-metanol-brenselcelle

Svar på følgende spørsmål:

 • Hvorfor tror du det er forskjell på pkm for biler i 2010 og estimatet for biler i 2020?
 • Tror du energiforbruket vil endre seg med kjørevanene våre eller om man tar hensyn til hvor du bor? Viser tabellene ev. disse forskjellene?

Norge er et av landene hvor det blir solgt flest helelektriske biler, og utvalget har blitt større de siste årene. Biler som Tesla og Opel E-Ampera er eksempler på biler som nesten kan kjøre fra Oslo-Bergen uten lading.

 • Bruk nettet til å finne sammenlignbare tall fra ulike helelektriske biler og legg dem til tabell 2.
 • Hvilke faktorer vil spille inn når du skal kjøpe din første bil? Og hvilken bil ville du eventuelt kjøpe? Lag en liste med ulike faktorer som er viktig for deg.

Andre transportmidler

Bruk tabell 3 til resten av oppgavene og se på hvordan ulike transportmidler endrer familiens energiforbruk.

Bruk gjerne tabell 4 til å samle resultatene du finner. Merk at passasjerkm og personkm går ut på det samme i denne sammenhengen.

Tabell 3 (SSB 2008/49)
 1. Buss som transportmiddel fra Oslo S- Bergen: Hva er det totale energiforbruket for familien?
 2. Tog som transportmiddel frå Oslo S- Bergen: Hva er det totale energiforbruket for familien?
 3. Rutefly som transportmiddel frå Oslo S- Bergen: Hva er det totale energiforbruket for familien?
 4. Oppsummer det du har funnet ut om de ulike transportmidlene for persontransport mellom Oslo S til Bergen:
 • Hvilket transportmiddel ville du valgt for familien og hvorfor?
 • Var det noe som overrasket deg?
 • Hvilke tanker gjør du deg om disse resultatene?

Tabell 4

 

MJ pr personkm
(pkm)

Avstand

(km)

Ant. passasjerer

/personer

Totalt energiforbruk
Oslo S- Bergen  (MJ)

Totalt energiforbruk
Oslo S- Bergen  (kWh)

Selvvalgt bil fra del 1a

 

462

4

 

 

Buss

 

462

4

 

 

Tog (elektrisk)

 

461

4

 

 

Rutefly

 

326

4

 

 

Del 2: Reiser i framtiden

2A: Jobb i små grupper på 2-3 personer.

 1. Se på de to sektordiagrammene under. Hva er de største utviklingstrekkene fra 1960 og 2013?
 2. Hva tenker du om beregningene du har gjort i første del av oppgaven sammenlignet med utviklingen du ser under?
 3. Hvordan tror du dette sektordiagrammet ville sett ut i dag?

 

2B: Bærekraftsmål 11 handler om å bygge bærekraftige byer og samfunn. Det innebærer blant annet «å sørge for at alle har tilgang til trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris» innen 2030.

Les sammendraget av rapporten «Framskrivinger for persontransport i Norge 2016-2050» fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) og svar på følgende spørsmål i grupper på 2-3 personer:

 1. Hva tenker du om utviklingstrekkene som er beskrevet i rapporten?
 2. Hvordan passer utviklingstrekkene med ambisjonene i bærekraftsmål 11?
 3. Hvordan tenker du vi vil reise i 2030? Hva med i 2050?
 4. Hva blir de største endringene?

2C: Nasjonal transportplan (2018-2029) er regjeringens plan for transportpolitikk og utvikling av transportsystemet for de neste tolv årene. Les gjennom planen og diskuter i gruppene:

 • Hvordan passer planen med utviklingstrekkene du har sett på i forrige økt?
 • Hvordan passer planen med ambisjonene i bærekraftsmål 11?
 • Tenk deg at du skulle vært med å lage en regional transportplan for din kommune fra 2018-2029. Hva ville vært dine viktigste kjernesaker? Skriv ned kjernesakene dine på post-it lapper og heng dem på tavlen.

Kilder:

 

Ressurser

Har du spørsmål eller innspill til oppgaven? Ta kontakt!