[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Even the rain

Filmstudieark

Et spansk filmcrew drar til Bolivia for å lage en spillefilm om da Christoffer Columbus kom til Bolivia i 1502. Filmen de lager skal vise hvordan Columbus og hans menn utnyttet lokalbefolkningen for å tjene seg rike på gull. Samtidig følger vi den parallelle historien som handler om innbyggerne og skuespillerne i byen Cochabamba og deres kamp mot staten og multinasjonale selskaper som privatiserer vannet. Privatiseringen fører til en prisøkning på vann på 200 til 300 prosent over noen få måneder. Mange av skuespillerne og resten av lokalbefolkningen godtar ikke dette. «What more will they take from us? Even the rain that falls on our head? » De går inn i voldsomme demonstrasjoner, som ikke bare setter filminnspillingen i fare, men også deres eget liv og helse.

Vannkrigen i Cochabamba

Cochabamba er den fjerde største byen I Bolivia. Siden 1928 har det kommunale selskapet SEMAPA hatt ansvar for vann- og kloakktjenestene i byen. Helt frem til 1999 da den bolivianske regjeringen privatiserte vann- og kloakktjenestene og overlot ansvaret til selskapet Aguas del Tunari. Dette var et av kriteriene verdensbanken la til grunn for å la Bolivia få beholde lånene sine hos dem.

Aguas del Tunari fikk da rettighetene til alt vannet i Cochabamba. Det ble til og med et forbud mot å samle på regnvannet til eget forbruk. Derav navnet på filmen, «even the rain». I løpet av noen få måneder, steg prisene på vann med 200- til 300%. Dette reagerte lokalbefolkningen på og det resulterte i voldsomme protester. Folket organiserte seg og nær en halv million mennesker fra Cochabamba og områdene rundt deltok i store demonstrasjoner. Disse har blitt kjent som «vannkrigen». De voldsomme protestene resulterte i at regjeringen sa opp kontrakten med Aguas del Tunari og ga igjen ansvaret for vann- og kloakktjenester tilbake til SEMAPA.

Christoffer Columbus

Kristoffer Columbus, født i Genova, handelsmann og oppdagelsesreisende, kjent som den som oppdaget Amerika i 1492, da han forsøkte å finne den vestlige sjøveien fra Europa til India. 

Han reiste på hele fire reiser fra Spania til Amerika i årene 1492 til 1504. Det var under den siste reisen han ankom Latin-Amerika. I løpet av disse reisene over til Amerika fra Europa, forsøkte Columbus og kolonialisere områdene han møtte på.

Oppgaver før filmen

 1. Gå sammen to og to. Se denne kortfilmen om fattigdom. Sammen oppsummerer dere årsakene til at noen land er fattige og noen land er rike.

Personene i filmen

Costa er produsenten og en del av filmcrewet som reiser til Bolivia for å lage film om Columbus. Han er kritisk til Daniels engasjement I demonstrasjonene i Cochabamba og er redd for at opptøyene går utover filmingen. Han er mannen med pengene og dette preger hans karakter, i alle fall i begynnelsen av filmen.

Sebastián er også en del av filmcrewet. Han er filmskaper og regissør. Han viser også et engasjement for det som skjer med befolkningen i Cochabamba og syns det er litt vanskelig å vite hva han skal prioritere; filmen eller lokalbefolkningen.

Daniel er en av innbyggerne i Cochabamba. Han får etter hvert rollen som Atuey i filmen om Columbus der han skal spille en av karakterene som er motstander av Columbus. Han er også aktivist og er engasjert i protestene mot de høye vannprisene og tar en lederrolle i demonstrasjonene. Han havner stadig i konflikt på grunn av opptøyene, noe Costa og Sebastián blir oppgitt over og må bruke energi på. Daniel er faren til Belén.

Belén er en ung jente og datteren til Daniel. Hun får også en av rollene i filmen om Columbus. Videre følger hun farens fotspor i demonstrasjonene der hun blant annet setter sitt eget liv i fare.

Arbeidsoppgaver etter filmvisning

1. Tema i filmen Even the rain er maktforhold. Hvorfor det tenker du?

2. Les om FNs konvensjon for urfolks rettigheter

Da Amerika ble kolonisert gjennom Christoffer Columbus, mistet mange av urfolkene tilgangen til ressursene der de bodde. I filmen du har sett, får du et innblikk i hvordan han og hans menn utnyttet befolkningen og det som i utgangspunktet var deres ressurser. Mange mener at det samme skjer i dag. I filmen, får vi ett innblikk i to parallelle historier. Vi lærer om utnyttelse av gullressursene den gang og om utnyttelse av vannressursene i nyere tid.

 • Finn ut hvilke rettigheter urfolk har når det gjelder tilgang til ressurser.
 • Hvordan har disse blitt utnyttet i eldre og nyere historie?

3. Konflikten du får høre om i filmen er reell og baserer seg på vannkonflikten og opprøret i Cochabamba i Bolivia i overgangen mellom 1999 og 2000. Her gikk vannet fra å være statseid til å bli privatisert.

 • Hvorfor ble vannet privatisert?
 • Hvorfor protesterer innbyggerne?
 • Hvordan gikk det etter protestene?

4. Sammenlikn de to parallelle historiene i filmen.

 • Hvilke likheter finner du mellom disse to historiene?
 • Kan du se likhetstrekk mellom disse historiene og andre forhold i verden i dag? Begrunn svaret ditt.

5. Se denne filmen om bærekraftig utvikling 

 • Vannkrigen i Cochabamba var en utfordring for samfunnet på flere måter. På hvilken måte påvirker vannkrigen menneskene, miljøet og økonomien i samfunnet? Hva har det å si for en bærekraftig utvikling i Bolivia?
 • Se gjennom FNs bærekraftsmål. Hvilke av bærekraftsmålene er relevante for de utfordringene Bolivia står ovenfor i filmen? Begrunn svaret ditt.

6. Les mer om hvorfor noen land er fattige

 • Hva er årsakene til at noen land er fattige?
 • Hvilke strukturer er med på å opprettholde dette mønsteret?
 • På hvilken måte jobber FN med å utjevne forskjellene i verden?

7. I læreplanen til historiefaget står det at "Historisk innsikt kan bidra til å forstå egen samtid bedre". Diskuter denne påstanden med en medelev med bakgrunn av det du har lært av Even the rain.

Fordypningsoppgave

Vann er en mangelvare i store deler av verden. Spørsmålet er hvem skal eie vannet? På den ene siden står de som mener at vannet er en vare som skal eies av selskaper som investerer og selges videre til befolkningen. USA, Verdensbanken, IMF og andre multinasjonale selskaper står for denne tolkningen. På den andre siden står de som mener at vannet tilhører befolkningen og skal distribueres av staten. Hva tenker du om det? Bør man kunne bruke vann som en vare, bør den reguleres av staten eller trenger vi egentlig ingen regulering?

For spørsmål eller bestilling, ta kontakt:

Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Arne Øi

Arne Øi

(Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34
Kine Olsen

Kine Olsen

(Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

(Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27