[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Hatets vugge
Fag:
Historie, Samfunnsfag
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Fattigdom og utvikling
Tidsbruk:
Arbeid i forkant: 1-2 skoletimer (45-90 min) Innledning og filmvisning: (105 min) Etterarbeid: 1-2 skoletimer (45-90 min)
Forberedelser:
Elevene trenger PC med tilgang til internett. PC og projektor til filmvisning.

Introduksjon

Undervisningsopplegget består av:

 • en elevside med informasjon om filmen, en elevtekst om FN og FNs bærekraftsmål som knyttes til innholdet i filmen og tilhørende oppgaver
 • filmvisning med innledning fra FN-sambandet
 • arbeidsoppgaver til bruk i klasserommet etter filmvisning

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget som beskrives i denne lærerveiledningen gjennomføres i sin helhet slik at elevene får best mulig utbytte av filmen.

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film, tekst og oppgaver vil lære:

 • om FN og FNs bærekraftsmål
 • om begreper som, og årsaker til, radikalisering, ekstremisme, høyreradikalisme og nynazisme
 • om menneskerettigheter og flyktningsituasjonen i dag

Om filmen

I filmen Hatets vugge tar regissør Håvard Bustnes oss med på innsiden av det greske, høyreekstreme politisk partiet, Gyllent Daggry, som etter valget i 2012 nådde 7% oppslutning og 21 seter i Parlamentet. I 2013 ble lederen, og flere sentrale medlemmer av GD, arrestert etter anklager om å være en kriminell organisasjon. I mennenes fravær var det noen av kvinnene som bar det politiske arbeidet videre. Og på tross av alvorlige anklager om drap, overfall, hvitvasking av penger og pengeutpressing ble partiet ved valget i 2015 likevel landets 3. største parti, med 6,28 prosent av stemmene og 17 representanter i parlamentet.

Hvordan stiller kvinnene seg til anklagene om voldsbruk og ny-nazisme? Hva har skjedd med Hellas som gjør fremveksten av et høyreekstremt, nazivennlig parti mulig, spør Bustnes?

Dokumentaren gir elevene et godt oppspill for å diskutere og vurdere mulige konsekvenser av globaliseringen, flyktningkrise og flyktningstrømmer. I arbeidet med oppgavene vil elevene bli kjent med noen av drivkreftene bak radikalisering og ekstremisme, og de vil kunne forstå, vurdere og tolke politisk retorikk og kommunikasjon.

Praktisk gjennomføring

FN-sambandet arrangerer filmvisninger på skoler og lokale kinoer over hele landet. Tilbudet gjelder fra 1. oktober 2018 til 30. april 2019. Før filmen holder vi en innledning som gir elevene et bakteppe for handlingen de skal se. I tillegg til filmen er det utarbeidet elevtekst, arbeidsoppgaver og lærerveiledning slik at gjennomføringen for læreren blir enklest mulig.

Til skoler med særlig lang reisevei tilbyr vi dette også som et digitalt skolebesøk. For mer informasjon om den muligheten, kontakt ditt lokale kontor. Kontaktinformasjon nederst på siden. 

Påmelding og pris

FN-film fra Sør tilbys FN-skoler over hele landet, avhengig av kapasitet. Kontakt ditt lokale kontor for å avtale visning (kontaktinformasjon nederst på siden).

Les mer om det å bli medlemsskole. 

Del 1: Før filmvisningen

 • Hva: Elevene leser teksten om ekstremisme og terrorisme (se for elever) og jobber med oppgavene.
 • Tid: Inntil to skoletimer.
 • Utstyr: Elevene trenger PC med tilgang til internett.
 • Mål med oppgaven: For at elevene best mulig skal forstå innholdet i filmen, bør de kunne noe om de bakenforliggende årsakene til at Hellas har kommet i den situasjonen de har. De skal og kunne noe om FNs bærekraftsmål for å se at verden har en plan for å jobbe med disse årsakene.
 • Gjennomføring: Oppgavene kan løses individuelt eller i samarbeid.

Del 2: Visning av filmen

 • Hva: En representant fra FN-sambandet kommer til skolen for å holde en kort introduksjon (10-15 min) om Hatets vugge, om høyreekstremisme og radikalisering og om FNs bærekraftsmål.
 • Tid: 120 minutter (15 minutter innledning og 92 minutter filmvisning).
 • Utstyr til visning på skolen: PC med internett og projektor.

Del 3: Etter filmvisningen

 • Hva: Menneskerettigheter og flyktninger
 • Tid: To skoletimer.
 • Utstyr: Elevene trenger PC med tilgang til internett.
 • Gjennomføring: I denne delen av opplegget skal elevene arbeide med oppgaver. Du velger selv om oppgavene gjennomføres individuelt, i par eller i grupper. Vi har lagt inn ulike ressurssider der elevene må lete og utforske for å finne svar. 
 • Fordypningsoppgave: Dersom dere har tid og ønsker å bruke mer tid på dette opplegget, er dette en fin oppgave å jobbe med. Vi ønsker at de skal reflektere over hva de har lært gjennom denne oppgaven. Eventuelt kan elever som blir fort ferdig med de øvrige oppgavene jobbe med denne. Denne oppgaven vil fungere godt som en vurderingsoppgave.

Kompetansemål

Relevante kompetansemål

Samfunnsfag

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegreper
 • drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette
 • utforske og diskutere hvordan man kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning
 • definere begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering

Norsk 

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster


Les mer:

For spørsmål eller bestilling, ta kontakt:

Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere