[[suggestion]]
FN-foredrag
Fag:
Geofag, Geografi, Historie, KRLE, Naturfag, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Religion og etikk, Samfunnsfag, Samfunnsgeografi, Samfunnskunnskap, Sosiologi og sosialantropologi
Klassetrinn:
VGS, 1-7 trinn, 8-10 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Fattigdom og utvikling, FN, Klima og miljø, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Fleksibelt

Påmelding og pris

Vi har kontorer over hele landet som står for foredragsvirksomheten vår. FN-foredrag tilbys på både engelsk og norsk avhengig av kapasitet. 

FN-foredrag koster kr 600 for FN-skoler, og kr 1100 for andre skoler. Foredrag som holdes hos FN-sambandet er gratis. 

Kontakt ditt nærmeste kontor for å avtale FN-foredrag.

Klikk her for å lese mer om å bli en FN-skole.

Temaoversikt over foredrag vi holder: 

FN og bærekraftig utvikling

Dette foredraget tar utgangspunkt i FNs temaside om bærekraftig utvikling. Klikk på denne linken for å lese mer.

En stor del av FNs arbeid dreier seg om å skape utvikling i fattige land. Hva gjør FN for de fattigste? Hvilke utviklingsmodeller bruker FN i sitt arbeid? Hvilke temaer fokuserer FN på i felt? Hvilken rolle har FNs bærekraftsmål i denne tematikken?

FN og klima

Dette foredraget tar utgangspunkt i FNs temaside om klima. Klikk på denne linken for å lese mer.

FNs klimapanel har lagt frem flere rapporter som viser at verden er truet av klimaforandringer. Hva skyldes klimaforandringene? Hva blir resultatet? Hva kan vi gjøre for å forhindre en klimakatastrofe? Hva gjør FN?

FN og menneskerettigheter

Dette foredraget tar utgangspunkt i FNs temaside om menneskerettigheter. Klikk på denne linken for å lese mer.

Hva er menneskerettigheter? Hvem gjelder de for? Hvem skal bestemme i forhold til menneskerettighetene? Hvordan jobber FN med menneskerettighetsspørsmål?

Digitale menneskerettighetsforedrag

Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt av FN i 1948 og fyller 70 år i år. I den forbindelse tilbyr FN- sambandet et nyutviklet digitalt skolebesøk, der en av våre dyktige formidlere kommer inn i klasserommet deres via skjermen.

Det digitale skolebesøket inviterer elevene til aktiv deltagelse, er enkelt å sette opp og krever ikke annet utstyr enn PC tilkoblet Internett, projektor og høyttalere. Dette er et godt alternativ dersom dere ikke har anledning til å motta fysiske besøk.

FN, fred og sikkerhet

Dette foredraget tar utgangspunkt i FNs temaside om fred og sikkerhet. Klikk på denne linken for å lese mer.

Kan FN fortsatt spille en viktig rolle i internasjonale konflikter, eller er organisasjonen spilt ut over sidelinjen av stormaktene?

Forente Nasjoner

Dette foredraget tar utgangspunkt i FNs historie. Klikk på denne linken for å lese mer.

Hvorfor ble FN opprettet? Hvordan arbeider FN og hva jobber de ulike organene med? Hvilke muligheter har FN til å lykkes, og hva er de største hindringene?

Norges rolle i FN

Dette foredraget tar utgangspunkt i FNs temaside om Norge og FN. Klikk på denne linken for å lese mer.

Norges rolle som internasjonal aktør gjennom arbeidet i FNs ulike organer er hovedfokuset for dette foredraget. FN er viktig for Norge, og Norge er en viktig bidragsyter til FN. Norge forsøker å bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-22.

Stikkord

  • klimaendringer
  • konflikter
  • medborgerskap
  • menneskerettigheter
  • undervisning

Ta kontakt med en av våre ansatte i ditt distrikt for å avtale nærmere om foredrag

Mette Bjerkaas

Mette Bjerkaas

Regionleder Øst 95 80 66 89
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere