[[suggestion]]
FN-foredrag
Fag:
Geofag, Geografi, Historie, KRLE, Naturfag, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Religion og etikk, Samfunnsfag, Samfunnsgeografi, Samfunnskunnskap, Sosiologi og sosialantropologi
Klassetrinn:
VGS, 1-7 trinn, 8-10 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Fattigdom og utvikling, FN, Klima og miljø, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Fleksibelt

Påmelding og pris

Vi har kontorer over hele landet som står for foredragsvirksomheten vår. FN-foredrag tilbys på både engelsk og norsk avhengig av kapasitet. 

FN-foredrag koster kr 600 for FN-skoler, og kr 1100 for andre skoler. Foredrag som holdes hos FN-sambandets kontorer er gratis uavhengig om du er FN-skole eller ei.

Kontakt ditt nærmeste kontor for å avtale et FN-foredrag.

Klikk her for å lese mer om å bli en FN-skole.

Temaoversikt over foredrag vi holder: 

FN, fred og sikkerhet

Dette foredraget tar utgangspunkt i FNs temaside om fred og sikkerhet. Klikk på denne linken for å lese mer.

Beskrivelse: kan FN fortsatt spille en viktig rolle i internasjonale konflikter, eller er organisasjonen spilt ut over sidelinjen av stormaktene?

FN og bærekraftig utvikling

Dette foredraget tar utgangspunkt i FNs temaside om bærekraftig utvikling. Klikk på denne linken for å lese mer.

Beskrivelse: en stor del av FNs arbeid dreier seg om å skape utvikling i fattige land. Hva gjør FN for de fattigste? Hvilke utviklingsmodeller bruker FN i sitt arbeid? Hvilke temaer fokuserer FN på i felt? Hvilken rolle har FNs bærekraftsmål i denne tematikken?

FN og klima

Dette foredraget tar utgangspunkt i FNs temaside om klima. Klikk på denne linken for å lese mer.

Beskrivelse: FNs klimapanel har lagt frem flere rapporter som viser at verden er truet av klimaforandringer. Hva skyldes klimaforandringene? Hva blir resultatet? Hva kan vi gjøre for å forhindre en klimakatastrofe? Hva gjør FN?

FN og menneskerettigheter

Dette foredraget tar utgangspunkt i FNs temaside om menneskerettigheter. Klikk på denne linken for å lese mer.

Beskrivelse: hva er menneskerettigheter? Hvem gjelder de for? Hvem skal bestemme i forhold til menneskerettighetene? Hvordan jobber FN med menneskerettighetsspørsmål?

Digitale menneskerettighetsforedrag

Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt av FN i 1948 og fyller 70 år i år. I den forbindelse tilbyr FN- sambandet et nyutviklet digitalt skolebesøk, der en av våre dyktige formidlere kommer inn i klasserommet deres via skjermen.

Det digitale skolebesøket inviterer elevene til aktiv deltagelse, er enkelt å sette opp og krever ikke annet utstyr enn PC tilkoblet Internett, projektor og høyttalere. Dette er et godt alternativ dersom dere ikke har anledning til å motta fysiske besøk.

FN og rettferdig arbeidsliv

Dette foredraget tar utgangspunkt i FNs temaside om arbeidsliv. Klikk på denne linken for å lese mer.

Beskrivelse: måten arbeidslivet utformes på er viktig for FN og de globale utfordringene verden står overfor. FN jobber spesielt for organisasjonsfrihet og likestilling, og mot barnearbeid, tvangsarbeid og diskriminering. FNs arbeidsorganisasjon ILO står i front i utformingen av de internasjonale reglene for arbeidslivet.

Forente Nasjoner (FN) og FNs historie

Dette foredraget tar utgangspunkt i FNs historie. Klikk på denne linken for å lese mer.

Beskrivelse: hvorfor ble FN opprettet? Hvordan arbeider FN og hva jobber de ulike organene med? Hvilke muligheter har FN til å lykkes, og hva er de største hindringene?

Norges rolle i FN

Dette foredraget tar utgangspunkt i FNs temaside om Norge og FN. Klikk på denne linken for å lese mer.

Beskrivelse: Norges rolle som internasjonal aktør gjennom arbeidet i FNs ulike organer. FN er viktig for Norge, og Norge er en viktig bidragsyter til FN. Norge forsøker å bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-22.

Stikkord

  • klimaendringer
  • konflikter
  • medborgerskap
  • menneskerettigheter
  • undervisning

Ta kontakt med en av våre ansatte i ditt distrikt for å avtale nærmere om foredrag

Mette Bjerkaas

Mette Bjerkaas

Regionleder Øst 95 80 66 89
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere