[[suggestion]]
Foredrag
Fag:
Historie, Naturfag, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag
Klassetrinn:
VGS, 5-7 trinn, 8-10 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Fattigdom og utvikling, FN, Klima og miljø, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Fleksibelt

Vi har seks kontor som står for foredragsvirksomheten vår så ta kontakt med FN-sambandet der du bor.

Oversikt over temaer vi holder foredrag om:

Forente Nasjoner

Hvorfor ble FN opprettet? Hvordan arbeider FN og hva jobber de ulike organene med? Hvilke muligheter har FN til å lykkes, og hva er de største hindringene?

FN, fred og sikkerhet

Kan FN fortsatt spille en viktig rolle i internasjonale konflikter, eller er organisasjonen spilt ut over sidelinjen av stormaktene?

FN og menneskerettigheter

Hva er menneskerettigheter? Hvem gjelder de for? Hvem skal bestemme i forhold til menneskerettighetene? Hvordan jobber FN med menneskerettighetsspørsmål?

Digitale menneskerettighetsforedrag

Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt av FN i 1948 og fyller 70 år i år. I den forbindelse tilbyr FN- sambandet et nyutviklet digitalt skolebesøk, der en av våre dyktige formidlere kommer inn i klasserommet deres via skjermen.

Det digitale skolebesøket inviterer elevene til aktiv deltagelse, er enkelt å sette opp og krever ikke annet utstyr enn PC tilkoblet Internett, projektor og høyttalere. Dette er et godt alternativ dersom dere ikke har anledning til å motta fysiske besøk.

FN og miljø

FNs klimapanel har lagt frem flere rapporter som viser at verden er truet av klimaforandringer. Hva skyldes klimaforandringene? Hva blir resultatet? Hva kan vi gjøre for å forhindre en klimakatastrofe? Hva gjør FN?

FN og utvikling

En stor del av FNs arbeid dreier seg om å skape utvikling i fattige land. Hva gjør FN for de fattigste? Hvilke utviklingsmodeller bruker FN i sitt arbeid? Hvilke temaer fokuserer FN på i felt?

Norges rolle i FN

Norges rolle som internasjonal aktør gjennom arbeidet i FNs ulike organer.

Stikkord

  • FN
  • foredrag

Ta kontakt med en av våre ansatte i ditt distrikt for å avtale nærmere om foredrag

Mette Bjerkaas

Mette Bjerkaas

Regionleder Øst 95 80 66 89
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere