[[suggestion]]
Industriarven i Norge
Fag:
Historie, Samfunnsfag, Samfunnsgeografi
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Tidsbruk:
1 skoletime (45 min)

Industrien på Rjukan har stor historisk betydning, fordi fortellingen om Rjukan og Notoddens industriarv utgjør på mange måter fortellingen om Norges framvekst som en moderne nasjon. De to industristedene representerer det som kalles den andre industrielle revolusjonen i Norge. Vann ble omgjort til elektrisk kraft, og kunstgjødsel ble produsert for et voksende verdensmarked. Den moderne industrikulturen tok over for fattig bondekultur. I dag er stedet på UNESCOs  verdensarvliste.

Lærerveiledning

Av utstyr trenger elevene en PC for å lese fagtekstene på elevsiden, og noe å skrive på og med for å svare på spørsmålene.

Forklaring og gjennomføring

Tidsbruk: 1 skoletime (45 minutter)

Undervisningsopplegget inneholder tekster, video og bilder fra den industrielle revolusjonen på Rjukan og Notodden. Elevene skal først skal lese fagtekst og deretter svare på spørsmål knyttet til teksten. 

Tekstene finner du ved å klikke øverst på siden hvor det står "For elever". Du velger selv om du ønsker høytlesning av tekstene eller om elevene skal lese individuelt. Videoen er på engelsk og inneholder noen fremmedord. 

De skriftlige oppgavene som elevene skal svare på står under overskriften "Arbeidsoppgaver". Du velger selv om elevene gjør oppgavene individuelt eller i samarbeid med andre medelever. Det medfølger ikke fasit til oppgavene her i lærerveiledning, så det anbefales å lese igjennom oppgavene og notere stikkordssvar i forkant av undervisningstimen.

Tilleggsressurser

  1. FNs temaside om arbeidsliv
  2. Om UNESCO og verdensarvlisten
  3. "Kampen om tungtvannet" - Produsent: NRK. Norsk dramaserie fra 2015. 1 sesong, 6 episoder.

Beskrivelse: Under andre verdenskrig var Norsk Hydros anlegg på Rjukan et viktig og strategisk mål for tyskerne, og en norsk sabotasjegruppe forsøkte derfor å sprenge tungtvannsanlegget. Serien er en dramatisert fremstilling av disse historiske hendelsene. Se serien gratis på NRK TV. 

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere