Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Introduksjonsoppgaver om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
Fag:
Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
VGS, 5-7 trinn, 8-10 trinn
Tema:
Arbeidsliv, Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Fattigdom og utvikling, FN, Klima og miljø

Oppgavene kan tilpasses til alle skoleslag, og i flere fag. Noen av oppleggene går over flere timer, og kan brukes alene som en introduksjon til et større opplegg eller temauke om bærekraftig utvikling. De kortere øktene varierer i både omfang og vanskelighetsgrad, og vi anbefaler å bruke dem i kombinasjon med andre oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

Alle aktivitetene har som mål å:

 • Gi elevene en grunnleggende forståelse av bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
 • Vekke elevenes nysgjerrighet og utforskertrang rundt temaer knyttet til bærekraftig utvikling
 • Øke elevenes handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling

Oppgaver

 • Film, samtale og quiz for å starte samtalen om bærekraftig utvikling.

  Start samtalen om hva bærekraftig utvikling er med film, refleksjonsoppgaver og Kahoot-quiz. Oppgaven er en enkel og morsom innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, og egner seg som introduksjon til alle oppgavene i undervisningsopplegget Bærekraft.

 • En enkel oppgave for å sette egne og andres ord på tre av hovedtemaene i FNs bærekraftsmål.

  Målet med denne oppgaven er å få tankene inn på tre av hovedtemaene i FNs bærekraftsmål; fattigdom, ulikhet og klima, og å sette egne ord på det. Det er en fin måte å trene på begreper og utvikle et felles språk for å snakke om bærekraftig utvikling i klassen.

 • Bli kjent med hva folk i lokalmiljøet ditt mener om våre viktigste utfordringer.

  Denne oppgaven handler om å bli kjent med hva mennesker fra ulike generasjoner i lokalsamfunnet ditt mener om hva våre viktigste utfordringer er, og se hvordan det samsvarer med svarene fra andre land i verden.

 • Se hvordan statsledere over hele verden snakker om FNs bærekraftsmål, før elevene lager sin egen nyttårstale om verden fram mot 2030.

  Oppgaven går ut på at elevene skal bli kjent med hvordan statsledere fra hele verden snakker om FNs bærekraftsmål, før de skal skrive sin egen nyttårstale om hvordan de mener vi bør jobbe fram mot 2030.

 • Hvor synlig er temaene i FNs bærekraftsmål i nyhetene?

  Målet med denne oppgaven er å utforske hvordan FNs bærekraftsmål kan kobles til aktuelle hendelser i nyhetsbildet.

 • Hva snakker kjendiser om, og har det noe med bærekraftig utvikling å gjøre?

  Målet med denne oppgaven er å vise at temaer knyttet til FNs bærekraftsmål berører hverdagen vår på flere måter enn det vi tror, og at engasjement kommer i mange former.

 • Start samtalen om bærekraftig utvikling i klasserommet.

  Målet med oppgaven er å starte samtalen om hva en bærekraftig utvikling innebærer og oppfordre til refleksjon og diskusjon i klasserommet. Oppgaven gir elevene en god oversikt over helheten i FNs bærekraftsmål og er en fin innledning til å diskutere hvordan ulike utfordringer i samfunnet henger sammen

 • En praktisk gruppeoppgave for å utforske sammenhenger mellom ulike bærekraftsmål.

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette er en praktisk gruppeoppgave for å utforske sammenhengene mellom de ulike bærekraftsmålene.

 • Lag din egen visuelle framstilling av FNs bærekraftsmål.

  Denne oppgaven kan være en fin og kreativ kickstart på et lengre prosjekt om bærekraftig utvikling eller som starten på skolesemesteret.Oppgaven går ut på at elevene skal lage en ny visuell framstilling av de 17 bærekraftsmålene, som enten kan presenteres digitalt eller som en fotoutstilling på skolen.

 • Hvordan ser verden ut i 2030? Ta et bilde eller skriv en tekst.

  Oppgaven er enkel, men kan bli kraftfull som starten på en diskusjon om framtiden. Målet er at elevene skal ta et bilde eller skrive en tekst som illustrerer hvordan verden ser ut i 2030.

 • En øvelse hvor elevene får trent på å se sammenhenger mellom globale utfordringer og deres egne liv.

  Målet med oppgaven er at elevene skal reflektere over hvordan vi som enkeltmennesker påvirkes av store globale utfordringer, og motsatt. Vi anbefaler å bruke aktuelle utfordringer fra nyhetsbildet, for å gjøre det lettere for elever å gjøre de relevante koblingene.

 • En oppgave som oppfordrer elevene til å tenke nytt om samfunnsutfordringer de allerede kjenner til.

 • Målet med denne oppgaven er å få en nærhet til bærekraftsmålene og få et mer aktivt forhold til hvordan de selv er med på å påvirke en bærekraftig utvikling.

Har du spørsmål eller innspill til oppgavene? Ta kontakt!