Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Bærekraft i nyhetene

Introduksjon

Målet med denne oppgaven er å utforske hvordan FNs bærekraftsmål kan kobles til aktuelle hendelser i nyhetsbildet. Denne oppgaven kan skaleres opp eller ned alt etter hvor mye tid man vil bruke på det. Det kan eventuelt brukes som et tillegg på eksisterende nyhetsquizer eller nyhetsanalyser dere har i klassen.

Oppgaven egner seg som introduksjon til flere oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

Oppgaven

Be elevene bruke aktuelle nyhetssaker til å se hvilke bærekraftsmål som kan knyttes til dem. Du som lærer bestemmer selv om elevene skal bruke en spesifikk nyhetssending eller avisutgave eller velge fritt på nett. Det er ikke viktig hvilke nyheter man bruker, så lenge det er et mangfold, inkluderer utenriksnyheter og er aktuelle.

Oppgaven kan organiseres på ulike måter:

  1. Klassesamtale
  2. Gruppearbeid med presentasjon

Spørsmål som kan brukes i oppgaven:

  • Hvilke av FNs bærekraftsmål kan knyttes til de ulike nyhetssakene?
  • Er de positive eller negative for oppnåelsen av målene?
  • Er bærekraftsmålene spesifikt nevn i noen av sakene? På hvilken måte, og av hvem?
  • Er det noen av temaene i bærekraftsmålene som du mener er oftere synlig i nyhetsbildet enn andre? Hvilke?
  • Er det noen temaer fra bærekraftsmålene som du sjeldent hører noe om i mediebildet? Hvorfor det, tror du?