Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Fem på gata om fattigdom, klima og ulikhet

Introduksjon

Målet med denne oppgaven er å få tankene inn på tre av hovedtemaene i FNs bærekraftsmål; fattigdom, ulikhet og klima, og å sette egne ord på det. Det er en fin måte å trene på begreper og utvikle et felles språk for å snakke om bærekraftig utvikling i klassen.

Oppgaven går ut på at de skal fylle tre sirkler med stikkord fra både seg selv, klassekamerater og fra nettsidene til fn.no, for å starte samtalen om hva fattigdom, klima og ulikhet er.

1: Hva forbinder jeg med fattigdom, klima og ulikhet?

Oppgaven begynner med at elevene skal tegne en stor sirkel med to mindre sirkler inni på et stort ark. [AS1]

Elevene begynner øvelsen med å svare selv på følgende spørsmål:

  • Hva tenker du på når jeg sier fattigdom?
  • Hva tenker du på når jeg sier klima?
  • Hva tenker du på når jeg sier ulikhet i samfunnet?

Be dem fylle den innerste sirkelen på arket med stikkordene du kommer på. Be dem bruke ulike farger på de tre spørsmålene, så de vet hvilke ord som hører sammen.

2: Fem på gata

Det neste steget er at elevene skal gå ut av klasserommet og stille de samme spørsmålene til ”fem på gata”. Det kan være enten medelever, lærere eller andre som er i nærområdet. De skal notere ned svarene og skrive stikkordene i den midterste sirkelen.

3. Les om bærekraftsmålene

Det siste steget elevene skal gjøre er å gå inn på FN-sambandets artikler om FNs bærekraftsmål og lese om mål 1 om fattigdom, mål 10 om ulikhet og mål 13 om klima. De skal notere ned minst fem stikkord som brukes i artiklene om målene for fattigdom, ulikhet og klima. Be dem fylle disse ordene i den ytterste sirkelen.

4. Presenter resultatet

Modellene kan stilles ut i klassen og brukes som utgangspunkt for diskusjon i klassen. Hvordan passer stikkordene til de du spurte med stikkordene fra bærekraftsmålene? Hva er likt og hva er forskjellig?

Har du spørsmål eller innspill til oppgaven? Ta kontakt!