Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Hva er bærekraftig utvikling?

Start samtalen om hva bærekraftig utvikling er med film, refleksjonsoppgaver og Kahoot-quiz. Oppgaven er en enkel og morsom innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, og egner seg som introduksjon til alle oppgavene i undervisningsopplegget Bærekraft.

1. Lag en ordsky

1. Be elevene skrive ned tre ord som de forbinder med bærekraftig utvikling. Samle ordene i en felles ordsky. Det finnes flere nettsteder som kan brukes til å lage ordsky. Ett eksempel er Wordlet.

2. Film: Hva er bærekraftig utvikling

Se filmen «Hva er bærekraftig utvikling» (3,5 min).

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Be elevene lese denne fagartikkelen om bærekraftig utvikling.

Tenk og snakk

 • Hvordan passet filmen og artikkelen med det dere tenkte om bærekraftig utvikling fra før? (vis ordskyen)
 • Hva visste dere om bærekraftig utvikling fra før?
 • Hva tenker dere er kjennetegnene på et bærekraftig samfunn?
 • Hvor langt er vi fra et bærekraftig samfunn her i Norge, tenker dere?
 • Hva tenker du om de tre delene av bærekraftig utvikling?
 • Hvor har du hørt om bærekraftig utvikling tidligere?
 • Hva tenker dere er de største hindringene for en bærekraftig utvikling?

3. Film: Oppdrag Bærekraft

Se filmen «Oppdrag Bærekraft – en film om verdens viktigste kunde» (5,5 min).

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. 

Tenk og snakk:

 • Hva tenker dere om filmen dere nettopp så?
 • Var det noe du reagerte på, eller du var uenig i?
 • Hva tenker dere er den største utfordringen vi må ta tak i for å få til en bærekraftig utvikling?
 • Hva tenker dere er de største hindringene for en bærekraftig utvikling?
 • Hvordan kan vi som enkeltmennesker bidra til en bærekraftig utvikling?
 • Hvor bærekraftig er du/skolen/lokalsamfunnet? 

4. Kahoot-quiz om bærekraftig utvikling

Ta denne Kahoot-quizen om FN, FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling.

Å gjennomføre en quiz med Kahoot med klassen er en enkel og morsom avslutning på undervisningsøkta. Har du brukt Kahoot i klasserommet før, så er det bare å klikke direkte på lenken, logge inn og spille. Hvis du som lærer ikke har brukt Kahoot, så må du opprette en gratis brukerkonto på www.getkahoot.com for å få tilgang til ulike Kahoot-quizer.

 • Logg deg inn og trykk på lenken over
 • Få siden opp på storskjermen slik at alle i klassen kan se
 • Be elevene gå inn www.kahoot.it på enten på telefon, nettbrett eller PC
 • Når du starter den enkelte kahooten med play, kommer det opp et nummer (game pin) øverst på skjermen. Dette må elevene skrive inn, og så må de bruke sitt eget navn eller lage seg et brukernavn (nick)
 • Når alle som skal delta har skrevet seg inn, starter kahooten

Quizen kan med fordel brukes både i starten og på slutten av et undervisningsløp om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, for å se læringseffekten.

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt!