Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Hva er våre viktigste utfordringer?

Denne oppgaven handler om å bli kjent med hva mennesker fra ulike generasjoner i lokalsamfunnet ditt mener om hva våre viktigste utfordringer er, og se hvordan det samsvarer med svarene fra andre land i verden. Oppgaven kan løses individuelt eller i par. Det viktigste er at alle får stilt flere personer de samme spørsmålene.

Spørsmålene som stilles er:

 1. Hva mener du er den viktigste utfordringen verden står ovenfor i dag?
 2. Velg 6 av 16 saker som er viktigst for deg og din familie:
  • Bedre støtte til dem som ikke kan jobbe
  • Å ha en god jobb
  • Frihet til å delta i politiske prosesser
  • Tilgang på rent vann og sanitære forhold
  • Å være trygg fra vold og kriminalitet
  • Tilgang på rimelig og sunn mat
  • Bedre helsetjenester
  • Tilgang på telefon og internett
  • God utdanning
  • Å ikke bli diskriminert eller forfulgt
  • En ærlig og mottakelig regjering
  • Likestilling mellom kjønn
  • Stoppe klimaendringene
  • Bedre veier og transport
  • Tilgang på trygg og billig strøm i hjemmet
  • Å verne om skog, elver og hav

Listen i spørsmål 2 er identisk med listen som mer enn 7 millioner mennesker fra hele verden var med på å svare på når FNs bærekraftsmål skulle utarbeides.

Still spørsmålene til minst en person av hvert kjønn i hver av følgende aldersgrupper: under 15 år, 16-30 år, 31-45 år, 46-60 år og over 61 år.

Svarene fra spørsmål 1 skal samles inn og settes opp i en felles ordsky i klasserommet. Det finnes flere nettsteder som kan brukes. Et eksempel er Wordlet.

Hva er likhetene og forskjellene mellom svarene på spørsmål 1 og svarene på spørsmål 2?

Resultatene fra spørsmål 2 leveres inn, telles opp og sammenlignes med resultatene fra MyWorld-undersøkelsen

Hvis det er tid, kan elevene selv gå videre og utforske statistikken i MyWorld for å se hvordan resultatene i klassen samsvarer med svarene fra samme aldersgruppe i hele verden, Norge eller utvalgte land. Bruk dette som utgangspunkt for en samtale i klassen.

 • Hva kan være grunnen til at prioriteringene varierer mellom generasjonene?
 • Hva kan være grunnen til at mye er likt?
 • Er de største forskjellene mellom aldersgrupper eller mellom land?
 • Hvilke andre faktorer kan påvirke hva du svarer på dette spørsmålet?