Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Hvilke mål henger sammen?

Introduksjon

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette er en praktisk gruppeoppgave for å utforske sammenhengene mellom de ulike bærekraftsmålene. Skriv ut ark med symbolet for FNs bærekraftsmål (sirkel med ulike farger), samt et ark med alle de 17 bærekraftsmålene på. Alle gruppene skal få en utskrift hver av begge.

Oppgaven egner seg som introduksjon til undervisning om FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling, og kan gjerne kombineres med flere av oppgavene i undervisningsopplegget Bærekraft.

Oppgaven

  • Del klassen inn i grupper på 3-4 elever.
  • Hver gruppe får utdelt et ark med symbolet for bærekraftsmålene på (sirkel med 17 farger), samt et annet ark med alle de 17 bærekraftsmålene. Målene skal klippes ut. 
  • Alle gruppene skal enten jobbe med mål 1 om fattigdom, mål 10 om ulikhet eller mål 13 om klima. Lærerne fordeler.
  • Hver gruppe skal sette sitt mål i midten og diskutere følgende spørsmål i gruppa: Hvilke andre mål må vi jobbe med for at dette målet skal nås? Plasser bitene som hører til målet på sirkelen etter hvor de hører hjemme.
  • Presenter resultatene i plenum og bruk det som utgangspunkt for en samtale i klassen om sammenhengen mellom målene og hvordan framgang på det ene kan påvirke det andre (og motsatt).

Klarer noen av gruppene å komme innom alle målene? Hvilke mål er utelatt? Hvorfor?

 

Ressurser

Har du spørsmål eller innspill til oppgaven? Ta kontakt!