Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Hvordan påvirkes vi av verdens utfordringer?

Introduksjon

Målet med oppgaven er at elevene skal reflektere over hvordan vi som enkeltmennesker påvirkes av store globale utfordringer, og motsatt. Vi anbefaler å bruke aktuelle utfordringer fra nyhetsbildet, for å gjøre det lettere for elever å gjøre de relevante koblingene.

Eksempler på globale utfordringer:

  • Krigen i Syria
  • USA trekker seg fra Paris-avtalen
  • Halvparten av regnskogen i Brasil er ødelagt
  • Dårlige arbeidsforhold for tekstilarbeidere i Kambodsja
  • Ebola-virus i Vest-Afrika
  • 62 millioner jenter under 16 år går ikke på skole

Oppgaven

Oppgaven kan organiseres på mange ulike måter, alt etter hvor lang tid man har og hvilke metoder dere ønsker.

Forslag til øvelser som kan brukes:

  • Klassesamtale: Gå gjennom listen punkt for punkt, eller velg ut noen spesifikke å diskutere i felleskap i klassen
  • Gruppesamtale: Gå sammen i grupper på fire, tegn et stort kryss på et ark og skriv ned en utfordring fra lista i hver del. Plasser dere slik at hver elev sitter med en del av arket foran seg, og fyll inn stikkord for hvordan vi påvirkes av denne utfordringen. Etter 1 min, snu arket slik at alle får en ny trekant. Den neste skal da fylle på om de kommer på noe mer. Gå rundt til alle har fylt ut alle fire deler. Bruk dette som utgangspunkt for diskusjon.

Har du spørsmål eller innspill til oppgaven? Ta kontakt!