Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Illustrer målene

Introduksjon

Denne oppgaven kan være en fin og kreativ kickstart på et lengre prosjekt om bærekraftig utvikling eller som starten på skolesemesteret.

Oppgaven går ut på at elevene skal lage en ny visuell framstilling av de 17 bærekraftsmålene, som enten kan presenteres digitalt eller som en fotoutstilling på skolen.

Oppgaven

Dette er en prosjektoppgave som kan gjennomføres på flere måter, alt etter hvor mye tid man har og hvordan elevene ønsker å jobbe med prosjektet.

  • Gruppearbeid: Elevene deles inn i grupper som hver skal lage en visuell framstilling av alle bærekraftsmålene enten gjennom foto, grafisk design, tegning, tegneserie, bildecollage eller andre visuelle virkemidler.
  • Individuelt prosjekt: Elevene får to uker til å ta bilder fra hverdagen sin som skal illustrere de 17 målene. Noen av bildene kan iscenesettes dersom det er vanskelig å finne ekte motiver. Bildene blir stilt ut i bildeserier, enten på nett eller i klasserommet og stemt på av medelevene. Vinnerbildene får sin egen plass som fotoillustrasjon for bærekraftsmålene i klasserommet.

Har du spørsmål eller innspill til oppgaven? Ta kontakt!