Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Kjendiser under lupen

Introduksjon

Målet med denne oppgaven er å vise at temaer knyttet til FNs bærekraftsmål berører hverdagen vår på flere måter enn det vi tror, og at engasjement kommer i mange former.

Hvordan vanlige folk snakker om likestilling, konflikt, penger og fattigdom er viktig, og kan ha større innvirkning på en bærekraftig utvikling enn det politikerne sier og gjør. For å reflektere over dette, oppfordrer vi til å se på de 10 siste postene til fem ulike kjendiser på Instagram.

Hva snakker de om? Er det noe de sier eller gjør som har med bærekraftig utvikling å gjøre, på godt eller vondt? Hvilket ansvar har mennesker med stort publikum for å påvirke til en bærekraftig utvikling?

Oppgaven

Elevene skal ta utgangspunkt i personer de følger selv. Eksempler på kjendiser som kan brukes i oppgaven: Sophie Elise, Nancy Herz, Helsesista, Pia Teed, Jenny Skavlan,  Iman Meskini, Ulrikke Falck, Linnea Myhre.

Oppgaven kan løses på ulike måter og skaleres opp eller ned etter hvor mye tid man vil bruke.

  1. Enkel variant: Alle i klassen velger seg en kjendis hver som de skal fokusere på. Be alle notere ned stikkord for deres siste 10 poster på Instagram. Dette kan brukes som utgangspunkt for en generell samtale i klassen. Hva handler postene om? Er det noe de sier som har med bærekraftig utvikling å gjøre? (positivt eller negativt) Hvilken rolle kan kjendiser spille i en bærekraftig utvikling?
  2. Presentasjon: Klassen deles inn i grupper som sammen skal analysere de siste 10 postene til tre ulike kjendiser fra listen og lage en presentasjon med deres tolkninger. Det som kan være spennende med den varianten er å se om ulike grupper har tolket de samme bildene ulikt.

Har du spørsmål eller innspill til oppgaven? Ta kontakt!