Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Lag en nyttårstale

Introduksjon

Oppgaven går ut på at elevene skal bli kjent med hvordan statsledere fra hele verden snakker om FNs bærekraftsmål, før de skal skrive sin egen nyttårstale om hvordan de mener vi bør jobbe fram mot 2030. Det er en øvelse som gir innsikt i hvordan ulike land snakker om verdens utfordringer, som også gir trening i å gjenkjenne ulike retoriske virkemidler. I tillegg får elevene reflektert over hva de selv mener er viktig for de neste 15 årene og får trent på å ta standpunkt, argumentere og skrive appell. Denne oppgaven egner seg også godt til retorisk analyse, om læreren ønsker å inkludere dette.

Oppgaven egner seg som introduksjonsøvelse til flere av heldagsoppleggene og prosjektoppgavene i undervisningsopplegget Bærekraft.

Oppgaven

  1. Hvordan snakker de store verdenslederne om bærekraftsmålene?  Hva er forskjellene og likhetene?
  2. Skriv nyttårstalen: Her kan elevene velge mellom to alternativer.
  • Se for deg at du er statsminister i Norge for en dag, og skal holde nyttårstale til folket om årene fram mot 2030.
  • Du skal skrive en appell fra deg selv til statsministeren om hvordan du vil at samfunnet skal utvikle seg fram mot 2030.

Forslag til taler

Alle eksemplene på taler er tatt fra "UN Summit for Sustainable Development Goals", hvor bærekraftsmålene ble vedtatt september 2015.

Tidligere president i USA, Barack Obama, september 2015 (28 min)

Transkribert versjon av talen til Barack Obama

Statsminister i Bhutan, Tshering Tobgay, taler i FN september 2015 (6:48 min)

Liste over talene til flere statsledere fra UN Summit for Sustainable Development Goals 2015:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNAlnQ4hvLtRNL1oPD7ZoBINItpmUtpI_

Har du spørsmål eller innspill til oppgaven? Ta kontakt!