Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Tre sider av samme sak

Introduksjon

Å forstå samspillet mellom sosiale forhold, økonomi og klima- og miljø er noe av kjernen i bærekraftig utvikling. Samtidig er det vanskelig å få tak på hva det egentlig innebærer. Dette er en oppgave som skal prøve å gjøre det mer konkret, ved å oppfordre til å tenke bredere enn vanlig på samfunnsutfordringer elevene selv kjenner til.

Oppgaven

  • Be elevene (i par) notere ned en konkret samfunnsutfordring de kommer på, enten lokal, nasjonal eller global.
  • Bruk noen minutter på et par eksempler i plenum. Eksempler kan være: Dårlig luftkvalitet i storbyene, lovlige skatteparadiser, plast i havet, økende antall papirløse migranter i Europa.
  • Be elevene bruke de neste 10 minuttene på å definere de økonomiske, sosiale og miljømessige perspektivene i den konkrete samfunnsutfordringen.
  • La noen av gruppene fortelle om sine eksempler i klassen

Bruk eksemplene fra klassen som utgangspunkt for en felles samtale om hvordan vi tenker rundt samfunnsutfordringer. Er det slik elevene er vant til å tenke om utfordringer? Hvordan var det å komme på de tre sidene ved saken? Hvordan pleier mediene å presentere disse utfordringene?

Avslutt gjerne med å se denne filmen

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. 

Har du spørsmål eller innspill til oppgaven? Ta kontakt!