Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Verden i 2030

Introduksjon

Oppgaven er enkel, men kan bli kraftfull som starten på en diskusjon om framtiden. Målet er at elevene skal ta et bilde eller skrive en tekst som illustrerer hvordan verden ser ut i 2030. Oppgaven kan skaleres opp eller ned etter hvordan man vil bruke den. Det viktigste er at elevene får anledning til å reflektere over hva de tenker om framtiden, og at de får tid til å gjøre seg opp egne meninger om hvordan verden utvikler seg.

Bruk gjerne resultatet av oppgaven som utgangspunkt for en samtale i klassen om fremtiden, og for flere oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

Oppgaven

  • Kort variant: Be elevene ta et bilde eller skrive en kort tweet/dikt/tekst som illustrerer hvordan verden vil være i 2030.
  • Lengre variant: Be elevene jobbe sammen i grupper for å lage f.eks en fotoserie, nyhetssending, novelle eller debattinnlegg om verden i 2030

Det er viktig at elevene får presentert tankene bak det de har vist på bildet eller skrevet om.

Spørsmål å ta med seg videre i samtalen med elevene:

  • Hvordan tror dere verden ser ut i 2030?
  • Hvor forskjellig vil det være fra i dag?
  • Hva vil være de største endringene?
  • Hvor vil endringene være størst?
  • Hvor bærekraftig er verden i 2030?

Har du spørsmål eller innspill til oppgaven? Ta kontakt!