[[suggestion]]
Min verden, mine mål
Fag:
Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
Tidsbruk:
To skoletimer
Forberedelser:
Elevene trenger PC med internettilgang

Lærerveiledning

Begynn undervisningen med å holde power point-foredraget for elevene. Deretter kan elevene lese elevteksten. Den kan leses individuelt, eller som høytlesning avsnitt for avsnitt, elev for elev. Da sikrer man at alle elevene begynner på oppgavene samtidig. Hvis det blir for mye med både foredrag og elevtekst, går det an å droppe en av delene.

Etter at eleven har fått innføringen i temaet gjennom foredrag og/eller tekst, begynner de på oppgavene.

Oppgave en er spørsmål til teksten, for å friske opp det de nettopp har lest.

I oppgave to jobber elevene med MyWorld-undersøkelsen. De fordyper seg i deler av bakgrunnsmaterialet, og studerer forskjellene mellom Kamerun og Sverige.

I oppgave tre skal elevene gjøre seg kjent med blogginnleggene på FN-sambandets ungdomspanel, og i oppgave fire øver de på å skrive en tale til FNs generalforsamling. I oppgaveteksten er det lenket til en side med tips til ulike retoriske grep og annen nyttig informasjon.

I den siste oppgaven skal elevene ta undersøkelsen som ble brukt under utformingen av Bærekraftsmålene. De velger hvilke av målene de mener er aller viktigst, og får sine valg presentert i form av en kort video. Videoen kan gjøres personlig ved å legge inn bilde og navn, og eventuelt poste den på facebook.

Det går fint an å tilpasse opplegget til en enkelttime, ved å kutte ut noen av oppgavene.   

Fasit oppgave 1:

a. Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

b. Bærekraftsmålene gjelder for alle.

c. Miljø, sosiale forhold og økonomi

d. Over åtte millioner mennesker besvarte MyWorld-undersøkelsen.

e. Utdanning ble rangert høyest av alle aldersgrupper og alle land.

Kompetansemål for min verden, mine mål

Samfunnsfag for VG1 / VG2

Politikk og demokrati

• Utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

Utforskaren

• bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling

• drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg

Undervisningsopplegget dekker de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og digitale ferdigheterRessurser

Stikkord

  • bærekraftig utvikling
  • bærekraftsmål

For spørsmål om min verden, mine mål, ta kontakt med

Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Rådgiver 22 86 84 13

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere