Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Mine bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Hvordan kan vi som enkeltmennesker bidra til å nå disse målene? Har det noen betydning hva vi velger å gjøre - eller ikke? Vi er alle en del av en større sammenheng, og den enkeltes valg har betydning både lokalt og globalt.

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

FNs bærekraftsmål 12

Nå har du muligheten til å velge deg en utfordring, liten eller stor, som du skal jobbe med i noen uker. Hvis du ønsker, kan du gjennomføre utfordringen sammen med en klassekamerat.

Du skal dele minst to erfaringer i uka på den sosiale plattformen klassen velger. Erfaringen skal deles skriftlig med eller uten bruk av bilder. Teksten skal være på rundt 140 tegn, og du kan inkludere relevante emneknagger/hashtagger om du ønsker. Bruk gjerne anledningen til å kommentere andres innlegg, still spørsmål og diskuter.

Uke 1: Fra tanke til handling

Begynn med å se filmen «Oppdrag Bærekraft – en film om verdens viktigste kunde».

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. 

 1. Les om FNs bærekraftsmåle
 2. Gå gjennom listen med utvalgte delmål enten alene eller sammen med en læringspartner. Velg ut noen mål du mener du kan bidra til gjennom handlinger i din egen hverdag.
 3. Velg en eller flere utfordringer som du skal prøve å jobbe med de neste ukene. Bruk listen under til inspirasjon.

Du kan jobbe individuelt eller sammen med en læringspartner. Det viktigste er at du velger noe du må strekke deg litt etter, samtidig som det er realistisk å gjennomføre. Se på FNs bærekraftsmål. Hvilke mål tenker du at utfordringen passer best under? Skriv noen ord om hvorfor du velger akkurat denne utfordringen.

Forslag til utfordringer

 1. Spise vegetarmat én eller flere dager i uka.
 2. Unngå all engangsemballasje
 3. Kildesorter alt avfallet ditt
 4. Bruk mindre vann. Hvor mange dager kan du f.eks. gå uten å dusje?
 5. Lære om spiselige villplanter, finne og bruke noen av dem.
 6. Bare spise lokalprodusert mat i en periode.
 7. Ikke kaste mat i en periode.
 8. Spis mat som gir minst mulig klimafotavtrykk.
 9. Ulike tiltak for å bruke mindre strøm.
 10. Bruke fossilfri transport fire dager i uka.
 11. Bruk kosmetikk eller hudpleieprodukter uten mikroplast.
 12. Gå eller sykle til minst en aktivitet per dag (enten skole eller fritid)
 13. Kjøpestopp. Klær og utstyr.
 14. Bare kjøpe brukt.
 15. Utforske en lokalpolitisk sak som handler om sosiale, økonomiske eller miljømessige utfordringer. Snakk med minst tre personer som kan vet mye om saken.
 16. Skriv et innlegg enten i sosiale medier eller i lokalmedier om noe du bryr deg om.
 17. Jobb frivillig for en sak du bryr deg om.

Nettsidene til organisasjonen «Framtiden i våre hender» har mange gode artikler og tips som kan inspirere deg til hvilke utfordringer du skal velge. Prøv å være så konkret som mulig, så blir det lettere å gjennomføre.

Er du klar med hvilke utfordringer du skal prøve deg på? Skriv dem ned på en post-it lapp og heng det på veggen i klasserommet.

Uke 2: Motivasjon og hindre for en bærekraftig livsstil

Se NRK p3-dokumentaren «Skyldig, jeg?», som handler om 24 år gamle Sigbjørn Holthe som prøvde å leve helt bærekraftig i en periode.  Dokumentaren tar 30 minutter.

Tenk og snakk:

 • Hva tenker dere om Sigbjørn sitt prosjekt?
 • Er det noe dere kjenner dere igjen i?
 • Hvordan har det gått med utfordringene deres så langt?
 • Hvilke drivere og barrierer opplever dere selv?

Bruk siste del av økta til å skrive et personlig innlegg på cirka en side om drivere og barrierer for egne utfordringer. Forsøk å se prosjektet i lokal, nasjonal og global sammenheng. Send innleggene til hverandre for vurdering.

Del 3: Hvor trykker skoen? (60 min)

Målet med denne økta er å utveksle og oppsummere de personlige erfaringene fra alle i ulike prosjektene i klassen, som en inngang til å skrive individuelle refleksjonsnotat på 1200 ord om erfaringen.

Oppgaven blir vurdert av læreren med karakter.

Spørsmål du kan tenke over til refleksjonsnotatet:

 • Hvordan har erfaringen vært?
 • Hva har dere lært?
 • Har endringene vært vanskeligere eller lettere enn det du trodde i forkant?
 • Hvordan tilrettelegger samfunnet for en bærekraftig livsstil?
 • Hvordan har endringene/tiltakene påvirket ditt liv de siste ukene?
 • Hva skal til for at du lever mer bærekraftig?
 • Hvilke handlinger mener du er viktigst for en bærekraftig utvikling her i Norge?
 • Hvordan har dine handlinger de siste ukene bidratt til utvikling på FNs bærekraftsmål?

Vurderingskriterier

Etter at du har gjennomført prosjektet, legges det vekt på at du kan:

 • Fortelle om det du har erfart muntlig og skriftlig, og forklare sammenhengen mellom din personlige erfaring og samfunnets utfordringer med bærekraftig utvikling
 • Forklare hva som menes med økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og diskutere hva som er viktigst.
 • Gjøre rede for noen problemer knyttet til bærekraftig utvikling i ditt lokalmiljø, i Norge og i verden.
 • Drøfte hvordan det er mulig å få til bærekraftig utvikling i ditt lokalmiljø, i Norge og i verden
 • Drøfte hva det vil si å ta etisk ansvar som forbruker.
 • Gjøre rede for hvordan du kan være med på å påvirke det politiske systemet
 • Kjenne til hvor du kan finne troverdig statistikk.
 • Kunne bruke informasjon fra statistikk når du drøfter spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling

Ressurser

Spørsmål eller innspill til oppgaven? Ta kontakt!