[[suggestion]]
Minnesmerket Auschwitz - Birkenau
Minnesmerket Auschwitz - Birkenau
 
Fag:
Historie
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
1-2 skoletimer (45-90 min)

Lærerveiledning

Av utstyr trenger elevene en PC for å lese fagtekstene på elevsiden, og noe å skrive på og med for å svare på spørsmålene.

Forklaring og gjennomføring

Tidsbruk: 1-2 skoletimer (45-90 min)

Undervisningsopplegget inneholder tekster og bilder fra Tysklands oppgjør med nazismen etter andre verdenskrig, og om konsentrasjonsleiren Auschwitz. Elevene skal først skal lese fagtekst og deretter svare på spørsmål knyttet til teksten.

Tekstene finner du ved å klikke øverst på siden hvor det står "For elever". Du velger selv om du ønsker høytlesning av tekstene eller om elevene skal lese individuelt. 

De skriftlige oppgavene som elevene skal svare på, står under overskriften "Arbeidsoppgaver". Oppgavene er skjematisk bygd opp etter Blooms taksonomi, hvor elevene først skal definere, analysere og så drøfte. Du velger selv om elevene gjør oppgavene individuelt eller i samarbeid med andre medelever. Det medfølger ikke fasit til oppgavene her i lærerveiledning, så det anbefales å lese igjennom oppgavene og notere stikkordssvar i forkant av undervisningstimen.

Tilleggsressurser

  1. FNs temaside om menneskerettigheter
  2. 27. januar er internasjonal minnedag for ofrene for holocaust. 27. januar 1945 ble konsentrasjonsleiren Auschwitz befridd. Derfor har FN valgt denne datoen for å minnes ofrene for holocaust. Les mer om dagen her.
  3. 9. desember er internasjonal dag til minne om ofre for folkemord, og til forhindring av folkemord. Dagen er lagt til 9. desember siden Folkemordkonvensjonen ble vedtatt denne datoen i 1948. Formålet med dagen er å informere om Folkemordkonvensjonen og vise til hva konvensjonen har ført til i kampen mot folkemord, og for å hedre minnet om ofrene. Les mer om dagen her.

Kompetansemål

Kompetansemål

Historie etter Vg3:

gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden 

For tilbakemeldinger og spørsmål, kontakt:

Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Fung. Regionleder Øst 22 86 84 13

Madeleine Hesstvedt Solstad

Skolefaglig ansvarlig og rådgiver, Øst 22 86 84 07

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere