[[suggestion]]
Rollespill om regnskog: I Kongos dype skoger
Fag:
Geografi, Naturfag, Politikk og menneskerettigheter
Klassetrinn:
VGS, 8-10 trinn
Tema:
Tidsbruk:
2 X 45 min + forberedelser hjemme

Introduksjon

Handlingen finner sted i DR Kongos hovedstad Kinshasa. Der skal det forhandles om en verneplan for regnskogen i Orientalprovinsen, og elevene skal representere de fem delegasjonene som er til stede. Skal skogen vernes? Må DR Kongo tape inntekter fra tømmerindustrien for å begrense globale klimagassutslipp? Hva skal i skje med menneskene som avhenger av skogen i sitt dagligliv? Og trengs ikke egentlig arbeidsplassene som tømmerselskapet kan tilby?

Første time: Presentasjon om regnskog og klimaendringer. (Se eget dokument)

Andre time: Rollespill der målet er å bli enige om verneplan av regnskogen i DR Kongo. I forkant av rollespillet deles elevene inn i fem grupper, og får utdelt scenario og rollebeskrivelen til den aktøren/delegasjonen de skal representere. De må ha lest disse, temaartikkelen “I Kongos dype skoger” og “Hva gjør FN for å redde regnskogen”  før rollespillet starter. Hvis dette ikke kan gjøres hjemme, bør det settes av ekstra tid på skolen.

Gjennomføringen av rollespillet

Forberedelser

Under rollespillet sitter elevene i en hestesko, der hver delegasjon er samlet. Elevene lager et skilt som viser hvilken delegasjon de representerer, og plasserer det på pulten foran seg.

Møteleder (læreren) viser frem de tre alternativene elevene skal forhandle om på en powerpoint:

1. Ingen vern

2. Delvis vern

3. Totalvern

Presiser at gruppene står fritt til å legge inn egne klausuler til hvert av de tre alternativene, om de skulle ønske det.

Innledning fra delegasjonene

Gruppene får ti minutter til å forberede seg. Deretter skal de presentere sin delegasjons ståsted i saken for de andre. Da kan en eller to av elevene i delegasjonen reise seg, og fortelle om sitt utgangspunkt for forhandlingene og hva de ønsker at skal bli resultatet. Hver delegasjon får to til tre minutter til å legge frem.

Alle de fem delegasjonene gjør dette etter hverandre. Det er ikke lov å kommentere på hverandres innlegg før alle åpningsinnleggene er lagt frem.

Diskusjon

Når alle delegasjonene har lagt frem kan alle kommentere på hverandres åpningsinnlegg, utdype sitt ståsted eller argumentere for den løsningen de vil ha. Delegasjonene tegner seg til innlegg ved å rekke opp hånden. Møteleder noterer ned rekkefølgen på dem som skal snakke.

Tanken er at elevene skal gå inn i en diskusjon om hvorvidt de skal ha en verneplan, og hva planen i så fall skal inneholde. Det er derfor viktig at alle forstår at de representerer den delegasjonen de har blitt tildelt, og må gjøre sitt beste for å fremme sin delegasjons ståsted. De må forsøke å overbevise de andre delegasjonene om at deres argumenter veier tyngst, slik at verneplanen blir mest mulig fordelaktig for dem.

Forslag til spørsmål som kan rettes mot en eller alle delegasjonene:

Hvis diskusjonen går tregt

Etter hvert som tiden går kan møtelederen forsøke å påvirke aktørene til å diskutere mer konkret løsning. Hvis rollespillet stopper opp kan møtelederen stille delegasjonene spørsmål.

1.Hvis dere blir enige om vern av skogen, betyr det at heller ikke Mbutiene skal ha adgang til å bruke den?

2. Hvis Mbutiene skal få bruke skogen, burde vel også lokalbefolkningen i Epulu få gjøre det?

3. Hva har regjeringen tenkt til å gi lokalbefolkningen i Epulu til å leve av, dersom verneplanen innebærer at de ikke lenger får lov til å bruke skogen? Kan regjeringen garantere nye arbeidsplasser til lokalbefolkningen?

4. Hvem har ansvar for å stoppe den ulovlige hogsten i skogen? På hvilken måte skal man stoppe den?

5. Hva er grunnen til at den norske delegasjonen er så interessert i å verne skogen på andre siden av jorda? Kan den ikke heller redusere utslippene i sitt eget land? Og hvordan skal Norge sørge for at REDD pengene faktisk går til å bevare regnskogen, og ikke bare blir borte i korrupsjon?

6. Burde ikke regnskogen utnyttes mest mulig? Landet er fattig, og hvis regnskogen kan gjøre landet rikere og løfte befolkningen ut av fattigdom så er vel det viktigst nå?

7. Selskaper som KILL bidrar med arbeidsplasser i området og gir landet viktige inntekter. Det er vel vinn-vinn for alle?Avstemning

Hvis ikke aktørene i rollespillet blir enige om en plan, kan flertallet bestemme gjennom en avstemming.

Oppsummering

Når avstemmingen er avsluttet brukes resten av tiden på å oppsummere rollespillet. Kom dere fram til en løsning? Hva gjorde forhandlingene vanskelig?

Kompetansemål for undervisning om regnskog

Videregående

Samfunnsfag

  • Diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei

10. trinn

RLE

  • Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

Naturfag

  • Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner


Ressurser

Stikkord

  • naturvern
  • regnskog
  • ressursfordeling
  • urfolks rettigheter

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere