[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Midnight Traveler
FN-film fra Sør - Midnight Traveler
Drømmen om et bedre liv

Om filmen

Når Taliban setter en skuddpremie på Hassan Fazili sitt hode blir han tvunget til å forlate hjemlandet sitt. Med på reisen tar han med sin kone og to små døtre - og tre mobiltelefoner. Flukten fra Afghanistan, gjennom Iran, Tyrkia, Bulgaria og Serbia, på jakt etter trygghet i Vesten, dokumenteres med mobilopptak fra den tre år lange ferden. Resultatet får vi se i den personlige og sterke dokumentaren Midnight Traveler.

Midnight Traveler er en nær beretning om den utrygge ferden mot Europa, og om håpet om et bedre liv for seg selv og sine nærmeste. Det er en historie om usikkerhet, flyktningleirer, ventetid, menneskesmugling og kriminalitet, men samtidig et varmt innblikk i en familie i en svært krevende situasjon. En historie som dessverre ikke er unik i verdenssammenheng. Med 79,5 millioner mennesker på flukt i verden i 2019 er Hassan Fazili sin historie én.

Oppgaver før filmvisning

1) Les landprofilen til Afghanistan

Tenk deg at du er skoleelev i Afghanistan, og har blitt bedt om å uttale deg om hva du og din generasjon ønsker at myndighetene skal prioritere ekstra ressurser til for å skape en tryggere fremtid for dagens unge afghanere. Studer statistikken nederst på landsiden ekstra nøye, og velg deg maks to av faktorene under avsnittet (sult, klima, barnefødsler, barnedødelighet, vaksine, drikkevann, lese- og skriveferdigheter, skolegang, likestilling, arbeidsledighet).

Skriv en kort argumenterende tekst der du gjør rede for og begrunner ditt syn. Begynn teksten din med: Som skoleelev i dagens Afghanistan er det avgjørende at myndighetene legger til rette for min generasjons framtid. Det viktigste myndighetene bør fokusere på framover er (....)

2) Les konfliktprofilen til Afghanistan-konflikten

Lag en tidslinje over den viktige hendelser i Afghanistans historie, fra slutten av 70-tallet og fram til i dag.

Oppgaver etter filmvisning

Menneskerettigheter
 1. Forklar kort hva som står i FNs menneskerettighetserklæring.
 2. Hva er forskjellen på menneskerettighetserklæringen og menneskerettighetskonvensjoner?
 3. Hvem har rettigheter, og hvem har plikter ifølge menneskerettighetskonvensjonene?
 4. Studer FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Hvilke menneskerettigheter får ikke Hassan Fazili og hans familie dekt, tenker du? Begrunn svaret ditt.
 5. Hvordan kan vi sørge for at menneskerettighetene til mennesker på flukt ikke blir brutt?
Flyktninger
 1. Beskriv hvorfor Hassan Fazili måtte flykte fra Afghanistan.
 2. Hassan Fazili og hans familie er innom flere flyktningleirer på sin flukt til Europa. Hva er definisjonen på en flyktning ifølge FN?
 3. Forklar begrepene kvoteflyktning og asylsøker med egne ord.
 4. Hvor mange mennesker er flyktninger i dag? Hvilke land er det flest på flukt fra og til?
 5. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Norge (IMDi) offentligjør hvert år en fordeling av hvor mange flyktninger som regnes å komme til Norge, og hvor mange flyktninger norske kommuner oppfordres til å bosette. Gå inn på IMDi sine sider, og søk opp tallene for din egen kommune (evt. før kommunereformen) og for Norge som helhet:
  1. Hvor mange flyktninger tok Norge imot i 2019 og 2020?
  2. Hvor mange flyktninger tok din kommune imot i 2019?
  3. Fremstill utviklingen for både din kommune og for Norge med fem års intervaller fra 1995 og til 2020 i et kurvediagram. Hva kommer frem i diagrammet? Diskuter funnene med læringspartner eller med hele klassen.
  4. Har kommunen din en plan for å ivareta flyktninger? Hvordan synes du din kommune ivaretar flyktninger?
  5. Er det noen på din skole som er flyktninger? Hva vet du om deres historie?
  6. Hva gjør klassen din og skolen din for å ivareta dem eventuelt?

Ressurser til oppgavene

For spørsmål eller bestilling, ta kontakt:

Ida Berge

Rådgiver 22 86 84 19
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Vestland) 55 54 84 91 / 970 03 087
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27

Atle Alemie

Rågiver +47 925 47 526

Abonner på nyhetsbrev: