[[suggestion]]
FN-film - Hatets vugge
FN-film - Hatets vugge
 
Fag:
Historie, Norsk, Religion og etikk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Befolkning og flyktninger, FN, Menneskerettigheter

I filmen Hatets vugge følger regissør Håvard Bustnes gjennom fire år det greske, høyreekstreme politiske partiet, Gyllent Daggry, som etter valget i 2012 nådde 7% oppslutning og 21 seter i Parlamentet. Hatets vugge tar oss med på innsiden av partiet, hvor vi blir særlig godt kjent med tre kvinner som blir sentrale i partiet, da mennene fengsles. 

I 2013 ble lederen, og flere sentrale medlemmer av Gyllent Daggry, arrestert etter anklager om å være en kriminell organisasjon. På tross av alvorlige anklager om drap, overfall, hvitvasking av penger og pengeutpressing ble partiet ved valget i 2015 likevel landets tredje største parti, med 6,28 prosent av stemmene og 17 representanter i parlamentet. Hvordan stiller kvinnene seg til anklagene om voldsbruk og nynazisme? Hva har skjedd med Hellas som gjør fremveksten av et høyreekstremt, nazivennlig parti mulig, spør Bustnes? 

Lærerveiledning 

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget som beskrives i denne lærerveiledningen gjennomføres i sin helhet slik at elevene får best mulig utbytte av filmen. Undervisningsopplegget består av oppgaver som gjøres før og etter filmvisning. Det er også mulig å velge ut noen av oppgavene under, ut fra hvor mye tid dere ønsker å bruke. 

Filmen varer i 92 minutter og ligger gratis tilgjengelig på filmbib. 

Filmbib krever lånekortnummer og PIN-kode fra offentlige bibliotek. https://filmbib.no/56811/products/v1336343 

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film og oppgaver vil lære om: 

  • Begreper som, og årsaker til, radikalisering, ekstremisme, høyreradikalisme og nynazisme 
  • Retorikk gjennom bruk av symboler og slagord 
  • Ytringsfrihet og politisk kommunikasjon 
  • FNs flyktningkonvensjon og flyktningsituasjonen i verden i dag 

Oppgavene til elevene 

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere