[[suggestion]]
FN-film - Hatets vugge
FN-film - Hatets vugge
 

Oppgaver før filmen 

 1. Hva forbinder du med Hellas? Lag deg to tankekart; «Hellas i dag» og «Hellas historisk» 
 2. Les denne temasiden om ekstremisme og terrorisme   
 3. Start en videosamtale med to-tre medelever der dere sammenligner hverandres tankekart. Diskuter også hvilke høyreekstreme og/eller nynazistiske miljøer, grupper, partier eller personer dere kjenner til. Har disse noen fellestrekk? 

Oppgaver etter filmen 

 1. I teksten om ekstremisme og terror som du jobbet med før filmen listes opp fire mulige årsaker til radikalisering: Hvilke av disse årsakene kjenner dere igjen i fra dokumentaren? Hvordan kommer disse til uttrykk i filmen? 
 2. Anders Ravik Jupskås er forsker på ekstremisme. Han definerer høyreekstremisme slik:  Høyreekstremismen er høyreorientert fordi den skal opprettholde økonomiske og sosiale hierarkier. I mer tradisjonell variant inneholder høyreekstremismens tankesett også et rasehierarki. Den er ekstrem fordi den er antidemokratisk i sin natur; folket skal ledes av en spesielt utvalgt elite og en skal ikke ha frie valg. Tilleggskjennetegn er bruk av konspirasjonsteorier, ofte en rasistisk inndeling av mennesker og en videre fremmedfrykt for alle som viker fra «normalen». Dette gjelder typisk homofile eller andre som ikke passer inn i det standardiserte familielivet. Ja, det kan jo inkludere punkere og alenemødre også for den saks skyld. Høyreekstremismen er en dypt konservativ impuls, med familien som byggestein i samfunnet. (https://www.minervanett.no/populistiske-europa/138001)
  1. Hvordan passer Gyllent Daggry inn i denne definisjonen? 
  2. Hvilke tegn, symboler og slagord bruker Gyllent Daggry som kan minne oss om Nazi-Tyskland?  
  3. Hvorfor tror du Gyllent Daggry bruker disse symbolene og ordene når de samtidig ikke vil ta avstand fra nynazismen eller bekrefte tilhørighet eller sympati? 
 3. Det finnes over 70 millioner mennesker på flukt i verden i dag. På temasidene om flyktninger kan du finne informasjon om hvilke land mennesker flykter fra og hvilke land som tar imot flest flyktninger. 
  1. Forklar FNs flyktningkonvensjon. Hva inneholder den og hva plikter land om har underskrevet konvensjonen seg til å gjøre?
  2. Se filmen vår (90 sek) og forklarer begrepene kvoteflyktning og asylsøker. https://youtu.be/ByM4771rJJ8  
 4. I 2015 og 2016 kom tusenvis av flyktninger i små båter fra Tyrkia over til Hellas. De tok seg deretter videre til andre europeiske land hvor de søkte om asyl. Den store strømmen av flyktninger førte til flyktningeavtalen mellom Eu og Tyrkia som trådte i kraft 20. mars 2016. Les om EU-Tyrkia avtalen: Les artikkelen om flyktninger i Store Norske Leksikon
  1. Hva går denne avtalen ut på? 
  2. Hvorfor strider denne avtalen mot FNs flyktningkonvensjon?  
  3. Gi flere eksempler på kritikk av avtalen 
 5. EU-Tyrkia avtalen har ført til at Hellas gikk fra å være transittland til å bli mottaksland. Mennesker blir sittende i leire rundt om i Hellas i flere år i påvente av at deres asylsøknad skal behandles og at de skal få innvilget asyl. Det befinner seg over 100 000 flyktninger i Hellas og de kan ikke reise til andre land i Europa da grensene er stengt. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/wPmp5L/moria-leiren-paa-lesvos-europas-endepunkt 
  1. Hvilket ansvar har det internasjonale samfunnet, og spesielt EU, overfor flyktningene i Hellas? 
  2. Hvilke menneskerettighetsbrudd er flyktningene i Hellas utsatt for? 
  3. Hvordan kan vi sørge for at menneskerettighetene til mennesker på flukt ikke blir brutt? 
Hva er en flyktning?