[[suggestion]]
Fortell hva du mener, skap din fremtid
Fortell hva du mener, skap din fremtid
 

Undersøkelse

I anledning FNs 75 års jubileum har FN lansert en global undersøkelse om hvordan internasjonalt samarbeid kan være med å skape en bedre fremtid. Svarene på undersøkelsen vil bidra til at verdenssamfunnet bedre kan håndtere disse globale utviklingstrendene. Og, det vil styrke mulighetene for en lysere fremtid for oss alle når FN i 2045 fyller 100 år. 

Du skal nå svare på denne undersøkelsen: 

Undersøkelsen består av 7 spørsmål og er helt anonym. Tenk deg grundig om før du svarer, og reflekter over hvorfor du svarer som du gjør. 

Verden i dag og i fremtiden

Se for deg dette: I forbindelse med FNs 75 års jubileum har FN annonsert en skrivekonkurranse for ungdom. Her ønsker de å høre ungdommens tanker om verden i dag og i fremtiden. Skriv ditt bidrag til konkurransen. I teksten bør du få fram ditt syn på verden i dag (styrker og bekymringer), dine tanker om internasjonalt samarbeid i dag og i fremtiden og dine ønsker for framtiden i et globalt perspektiv. Tittel på teksten skal være Verden - i dag og i fremtiden. 

Verden i 2045

Reflekter over spørsmålene under i forkant av diskusjonen og legg ekstra vekt på å begrunne synspunktene dine. Hvorfor mener du det du gjør? 

 • Hvis verden skal bli et bedre sted om 25 år, hva er det viktigst at internasjonalt samarbeid fokuserer på? Hvorfor? 
 • Hvem har ansvaret for at verden blir et bedre sted i fremtiden? Vi? Norge? Statsledere? FN? Andre? 
 • Hva kan du gjøre i dag for å bidra til at verden blir et bedre sted om 25 år?  
 • Hvilke verdier mener du er viktig å ta vare på og skape dersom det skal bli et bedre sted om 25 år på skolen, i Norge, i Europa og i verden?  
 • Tror du verden vil bli et bedre sted om 25 år? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Min ønskeliste

 1. Elevene deles i grupper på 3-4, og gis nummer etter alfabetisk rekkefølge på fornavn (Ada = Elev 1, Even = Elev 2, Frida = Elev 3 osv). Gruppene etablerer egne digitale chattegrupper, evt. med lærer som observatør.  
 2. Bruk 5 minutter – skriv din egen ønskeliste for hvordan du ønsker at verden skal se ut om 25 år. Skriv også stikkord på hva du tenker er de største hindringene for en bedre verden. 
 3. Elev 1 skriver hva som står øverst på sin ønskeliste for verden om 25 år. Elev 2 kommer med forslag til hva som må til for at ønsket skal oppfylles. Videre presenterer Elev 2 sitt ønske, mens Elev 3 kommer med forslag til løsning. 
 4. Elev 1 skriver hva h*n tenker er den største hindringen for en bedre verden om 25 år.  Elev 2 stiller et kritisk, men konstruktivt, spørsmål til Elev 1. Videre presenterer Elev 2 sin største hindring. Elev 3 stiller et kritisk spørsmål, osv. 
Forslag til spørsmål: 
 • Hvorfor er dette en større hindring enn f.eks. ….?  
 • Hvordan kan verden gå fram for å gjøre noe med dette?  
 • Hvem vil ha størst nytte av en verden uten denne hindringen? 

Målet med denne oppgaven er refleksjonene og samtalene som måtte oppstå. Derfor, dersom prosessen fører til diskusjon og digresjoner som er relevante for temaet som diskuteres bør det gis tid og rom for dette.