[[suggestion]]
Industriarven i Norge
Industriarven i Norge
 

Industrien på Rjukan og Notodden er på UNESCOs verdensarvliste. Stedene som kommer på lista kan være byggverk som pyramidene i Egypt eller Akropolis i Hellas, naturområder det er viktig at vi tar vare på som regnskogen i Brasil, eller steder som har hatt en historisk betydning, slik som industrien på Rjukan i Telemark.

Verdensarvområdet er definert fra Møsvannsdammen til vannfronten på Notodden. Dette er et 92 kilometer langt sammenhengende område.

Den industrielle utviklingen ga grunnlaget for dagens velferdsstat

Norsk industri

Norges andre industrielle revolusjon regnes som perioden etter 1905 da elektrisitet gjennom vannkraft ble tatt i bruk for å utvikle industri. Den første industrielle revolusjonen benyttet kraft fra kull.

God tilgang på elektrisk kraft, takket vare fossefallene i Øvre Telemark, gjorde det mulig for selskapet Norsk Hydro å etablere seg på Notodden og Rjukan.

Industriarven på Rjukan-Notodden var starten på den moderne industrielle revolusjon i Norge

Som følge av anleggsarbeid og produksjon av kunstgjødsel vokste to industrisamfunn fram. Og med det beveget Norge seg inn i den moderne industrielle tidsalder, hvor det ble lagt større vekt på teknologi.

Kunstgjødsel måtte pakkes inn, og derfor fikk vi også produksjon av emballasje. Det ble først pakket i tønner, så sekker, og vi fikk sekkefabrikken på Notodden. I dag brukes plastemballasje.

Tidslinje

1905 – Selskapet Norsk Hydro blir stiftet.

1907 – Det blir bestemt at fabrikkene og byen Rjukan skal bygges.

1911 – Verdens største kraftstasjon står klar på Vemork. Den første tonna med kunstgjødsel blir eksportert.

1915 – Verdens største kraftstasjon star klar på Saaheim på Rjukan.

1920 – Byen Rjukan står ferdig.

1963 – Norsk Hydro gir beskjed om at all prosessindustri på Rjukan etterhvert skal avvikles.

2015 – Rjukan-Notodden blir innskrevet på UNESCOs verdensarvliste.Påvirkning

Norsk Hydros anlegg for kunstgjødselproduksjon på Notodden og Rjukan viste norsk industri i verdensklasse, basert på norsk oppfinnelse, norsk vasskraft og utenlandsk kapital. Det var et direkte svar på den vestlige verdens økende behov for kunstgjødsel til jordbruk.

Utviklingen av Rjukan-Notodden for industri har stor betydning for Norge. Den viser til en viktig oppreising av industri og store samfunnsendringer i den vestlige verden. Rjukan-Notodden la mye av grunnlaget for den norske velferdsstaten.

Historien om industrien på Rjukan og Notodden

Industriarv

Rjukan-Notodden industriarv er ikke bare imponerende kraftverk og industrianlegg.

For å knytte fabrikkene og industribyene i Notodden og Rjukan sammen ble det bygget et transportsystem av to jernbanestrekninger forbundet med jernbaneferjer over innsjø. Den elektrifiserte jernbanen bidro til gjennombruddet for en internasjonal standard for elektrisk jernbanedrift.

Den moderne industrikulturen tok over for fattig bondekultur

Byen Rjukan ble også bygget fra så godt som ingenting. I 1907 var det kun noen få fattige bondegarder og 100 innbyggere på stedet. 13 år senere hadde Rjukan blitt til en moderne industriby med 10.000 mennesker. Det er ingen by i Norge som har blitt forvandlet til en moderne industriby så fort. Den moderne industrikulturen tok over for fattig bondekultur.

Infrastrukturen som ble bygd opp rundt industrien, industribyen og Norsk Hydros velferdstiltak er også en viktig del av Rjukan-Notodden industriarv.

Det ble bygget arbeiderboliger, alle med ordentlig toalett, og Norsk Hydro satte til livs flere tiltak for velferd.

Verdensarv

Rjukan-Notodden industriarv ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 2015, som Norges åttende verdensarvsted. De syv andre verdensarvstedene er Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Helleristningene i Alta, Bergstaden Roros, Begaoyan, Struvesmeridianbue, og Vestnorsk fjordlandskap – Geirangerfjorden og Nærøyfjorden.

For at noe skal bli sett på som verdensarv må det vare av «fremstående universell verdi». Status som verdensarv betyr at Rjukan og Notodden står på en liste av steder som forteller enestående viktig historie om menneskeheten og verden.

Det er ingen by i Norge som har blitt forvandlet til en moderne industriby så fort som Rjukan

Rjukan-Notodden representerer det store, industrielle gjennombruddet hvor sammenkoblingen av kraft, teknologi og kapital var avgjørende, og om samfunnsendringer som skjedde som følge av den andre industrielle revolusjonen.

Rjukan-Notodden industriarv

Rjukan-Notodden industriarv består av fire deler:

 1. Vannkraft. Dammer, tunneler, kraftlinjer og et utvalg kraftstasjoner hvor vannkraft ble omgjort til elektrisk kraft
 2. Industri
 3. Transportårer, Transportsystemet med elektrisk jernbane, kaianlegg og jernbanefarger
 4. Bysamfunn. Flere bydeler på Notodden og Rjukans Hydro-by – en hel by bygd av Norsk Hydro, inkludert boliger, institusjoner, næringsbygg, veier og parker


Arbeidsoppaver

 1. Hva er den andre industrielle revolusjon?
 2. Hvilket selskap var det som utviklet industri på Rjukan og Notodden?
 3. Hva ble produsert på Rjukan og Notodden?
 4. Når ble Rjukan-Notodden innskrevet på UNESCOs verdensarvliste?
 5. Hva er de andre syv norske verdensarvstedene på UNESCO sin liste?
 6. Hvorfor er Rjukan-Notodden industriarv viktig for Norge i dag?
 7. Hva tror du var grunnen til at det var stort behov for kunstgjødsel?

Abonner på nyhetsbrev: