[[suggestion]]
Mission Impact -Filmserie
Mission Impact -Filmserie
Penelope og plast. Mission Impact.Foto: Hacienda Film/Differ Media
Fag:
Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Arbeidsliv, Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø, Menneskerettigheter

I nettserien Mission Impact følger vi tre ungdommer som har fått et oppdrag, å ta opp kampen mot miljøkrise, våpenhandel og skatteparadiser.

Victoria (20) reiser til Hellas og møter flyktninger fra Jemen. Hennes bilde av fredsnasjonen Norge rakner når hun finner ut at Norge eksporterer våpen og militært utstyr, blant annet til flere av landene som kriger i Jemen. Penelope (14) vasser i konsekvensene av plastforsøpling i en skjærgård utenfor Trondheim. Kim (27) møter en brutal virkelighet på gata i Texas, og mellom skyhøye bygninger og milliardindustrier spør han seg: Hvor blir det av alle penga? 

Lærerveiledning

Vi anbefaler at undervisningsopplegget her gjennomføres i sin helhet slik at elevene får best mulig utbytte av serien. Undervisningsopplegget kan gjennomføres i forkant eller i etterkant av filmvisningen. Det er også mulig å velge ut noen av oppgavene under, ut fra hvor mye tid dere ønsker å bruke. Serien består av seks episoder á ca 15 min, og kan sees på www.missionimpact.no , eller på https://vimeo.com/showcase/6720424/embed  der alle episodene kommer i ett. 

Mission Impact

 

Serien tar for seg FNs bærekraftsmål og lar seerne selv oppdage den urettferdige fordelingen i verden, og hvordan sosiale forhold, økonomi og klima og miljø står helt sentralt for at målene skal nås. 

Undervisningsopplegget består av informasjon om serien og forslag til aktiviteter som kan gjøres hjemme 

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film og oppgaver vil lære om: 

 • FNs bærekraftsmål 
 • Globale utfordringer knyttet til klima, skatteparadiser og våpeneksport 
 • Hvordan ungdom selv kan bidra i kampen om en mer rettferdig verden 

Målet med opplegget er at elevene skal forstå hvordan sosiale forhold, økonomi og klima og miljø henger sammen for å skape en mer rettferdig og bærekraftig verden. Elevene skal kunne knytte utfordringene ungdommene fra serien utforsket opp mot FNs bærekraftsmål og dermed få en forståelse av de globale utfordringene verden står ovenfor. Med denne serien ønsker FN-sambandet å engasjere ungdom og vise at de også kan gjøre en forskjell. 

Oppgaver før filmen:  

 1. Skriv ned tre ord som du forbinder med bærekraftig utvikling. Mail ordene til læreren din som vil lag et tankekart av ordene som senere deles i en videosamtale med klassen. 
 2. Les fagartikkelen om bærekraftig utvikling  Her er det viktig å fokusere på de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: sosiale forhold, økonomi og klima og miljø.  

Oppgaver etter filmen:  

Les om konflikten i Jemen  og svar på oppgavene:  

 • Beskriv kort bakgrunnen for konflikten i Jemen
 • Hvilke land og grupper deltar i krigen? 
 • Hva er Norges rolle i konflikten? 
 • Hvilke etiske problemstillinger mener du land som selger våpen står overfor?  
 • Har Norge som våpeneksportør et ansvar for menneskerettighetsbrudd? Begrunn svaret ditt. 

 Artikkel fra Dagbladets om norsk våpeneksport  

Les om skatteparadiser i "Skatt og velferd mot ulikhet", av Forum for utvikling og miljø

og artikkel fra Dagsavisen: "Her er listen over verdens ti verste skatteparadiser"

 • Forklar ordet skatteparadis. 
 • Hvordan bidrar skatteparadis til mer ulikhet og fattigdom mellom mennesker?  
 • Hva mener du bør gjøres for å unngå at privatpersoner og bedrifter gjemmer unna store pengesummer i skatteparadiser?  

Penelope sin utfordring handler om klima og miljø. Her finner du indikatorer for FNs bærekraftsmål Hvilke bærekraftsmål mener du har med klima å gjøre? Gå hit og gjør en sammenligning av Norge og ett annet land og prøv å si noe om hvordan de to landene ligger an for å nå målene. 

Diskusjonsoppgaver: 

Denne diskusjonen kan gjøres enten som en klassechat, eller som en videosamtale i mindre grupper. Målet med denne diskusjonen er at klassen skal diskutere hvordan bærekraftsmålene ble presentert i serien og hvordan de henger sammen med hverandre. 

Se over FNs bærekraftsmål her:  

 • Hvilke bærekraftsmål mener dere utfordringene i serien Mission Impact tar opp?
 •  Er det en sammenheng mellom tema/utfordringen hver av ungdommene fikk og ett eller flere bærekraftsmål? 
 • Hva tenker dere er de største hindringene for at vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030? 
 • Hvordan kan du som enkeltmenneske bidra for at verden skal nå målene? 

Kompetansemål

Kompetansemål til Mission Impact

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Norsk - VG1 SF

Kjerneelementer: muntlig kommunikasjon  

 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig  
Samfunnskunnskap - VG1/VG2

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling 

 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunngjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt  
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv  
Geografi - VG1/VG2 SF

Kjerneelementer: Berekraftig utvikling og globalisering  

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv  


Stikkord

 • bærekraftig utvikling
 • menneskerettigheter
 • plast i havet
 • skatteparadiser
 • våpensalg

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere