[[suggestion]]
Ressursbank "Bærekraft"
Ressursbank "Bærekraft"
 
Fag:
Geofag, Geografi, Historie, Matematikk 1, Matematikk 2P, Matematikk for samfunnsfag, Naturfag, Norsk, Religion og etikk, Samfunnsgeografi, Samfunnskunnskap, Sosiologi og sosialantropologi
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Arbeidsliv, Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Fattigdom og utvikling, FN, Klima og miljø
Tidsbruk:
Varierende

Målet med oppgavene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle de 17 målene er gjensidig avhengige av hverandre og bygger på prinsippet om bærekraftig utvikling, som er et av de tre flerfaglige temaene i de nye læreplanene.

Målet med oppgavene er å:

 • vise sammenhengen mellom lokale, nasjonale og globale utfordringer
 • vise sammenhengen mellom sosiale forhold, økonomi og klima- og miljø
 • gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling og gi dem trening i kritisk tenkning, systemforståelse, kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og problemløsing

Noen av oppleggene går over flere timer, andre kun en skoletime. De kan brukes alene eller som en introduksjon til et større prosjekt om bærekraftig utvikling. 

Aktivitetene er også tilrettelagt for omvendt undervisning.

Oppgaver

 • Film, samtale og quiz for å starte samtalen om bærekraftig utvikling.

  Oppgave 1: Hva er bærekraftig utvikling?

  Fag: Geografi, naturfag, samfunnskunnskap, norskAktivitet: Ordsky, fagartikkel, film, diskusjon og kahoot
  Tid: 45 - 60 minutterKlassetrinn: Videregående


 • Sett egne og andres ord på de tre hovedområdene i FNs bærekraftsmål; fattigdom, ulikhet og klima.

  Oppgave 2: Fem på gata om fattigdom, klima og ulikhet

  Fag: Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskapAktivitet: Intervju, lese fagartikkel og diskusjon
  Tid: 60 - 90 minutterKlassetrinn: Videregående


 • Bli kjent med hva folk i lokalmiljøet ditt mener om våre viktigste utfordringer.

  Oppgave 3: Hva er våre viktigste utfordringer?

  Fag: Geografi, norsk, samfunnskunnskapAktivitet: Ordsky, spørreundersøkelse, diskusjon
  Tid: 90 -120 minutterKlassetrinn: Videregående

    • Hør verdensledere snakke om FNs bærekraftsmål og lag egen tale om verden fram mot 2030.

  Oppgave 4: Lag en nyttårstale

  Fag:                          Geografi, norsk, samfunnskunnskap, religion og etikk
  Klassetrinn:            Videregående
  Tid:                           2 timer og hjemmearbeid
  Aktivitet:                 Film, analyse og skriving


 • Hvor synlig er temaene i FNs bærekraftsmål i nyhetene?

  Oppgave 5: Bærekraft i nyhetene

  Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
  Klassetrinn:            Videregående
  Tid:                           30 min - 1 time
  Aktivitet:                 Lesing, diskusjon og presentasjon


 • Hva snakker kjendiser om, og har det noe med bærekraftig utvikling å gjøre?

  Oppgave 6

  Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
  Klassetrinn:            Videregående
  Tid:                           1-3 timer
  Aktivitet:                 Informasjonsinnhenting og diskusjon


 • Hvis du måtte velge tre av 17 bærekraftsmål – hvilke ville du valgt?

  Oppgave 7: Hvis du bare hadde tre mål

  Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
  Klassetrinn:           Videregående
  Tid:                           60-90 minutter
  Aktivitet:                Tankekart, diskusjon og film


 • Utforsk sammenhenger mellom de ulike bærekraftsmålene, og knytt dem opp mot menneskerettighetene.

  Oppgave 8: Hvilke mål henger sammen?

  Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
  Klassetrinn:           Videregående
  Tid:                           1-2 timer
  Aktivitet:                 Klipp/lim, film og diskusjon


 • Lag din egen visuelle framstilling av FNs bærekraftsmål.

  Oppgave 9: Illustrer målene

  Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
  Klassetrinn:            Videregående
  Tid:                            1-2 uker
  Aktivitet:                  Foto, tegning og presentasjon


 • Hvordan ser verden ut i 2030? Ta et bilde eller skriv en tekst.

  Oppgave 10: Verden i 2030

  Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
  Klassetrinn:            Videregående
  Tid:                           1 time - 1 uke
  Aktivitet:                  Foto, skriving, presentasjon og diskusjon


 • Elevene trener på å se sammenhenger mellom globale utfordringer og deres egne liv.

  Oppgave 11: Hvordan påvirkes vi av verdens utfordringer?

  Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
  Klassetrinn:            Videregående
  Tid:                           1-2 timer
  Aktivitet:                 Gruppearbeid og diskusjon


 • Elevene blir oppfordret til å tenke nytt om samfunnsutfordringer de allerede kjenner til, og knytte dem opp mot menneskerettigheter.

  Oppgave 12: Tre sider av samme sak

  Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag, Religion og etikk
  Klassetrinn:            Videregående
  Tid:                           1-2 timer
  Aktivitet:                 Film, lesing og diskusjon


 • Elevene tar bilde av sin egen hverdag der de har muligheten til å velge bærekraftige løsninger.

  Oppgave 13: Bærekraft i min hverdag

  Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
  Klassetrinn:            Videregående
  Tid:                           1 dag - 1 uke
  Aktivitet:                 Foto, presentasjon og diskusjon


 • Et heldagsopplegg om anstendig arbeid og bærekraftig utvikling, med tekstilindustrien i Kambodsja som setting.

  Oppgave 14

  Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
  Klassetrinn:            Videregående
  Tid:                            1 hel dag - ca. 6,5 timer uten pause
  Aktivitet:                  Film, rollespill, diskusjon og gruppearbeid
  Tema:                        Anstendig arbeidsliv og ansvarlig forbruk


 • En tverrfaglig prosjektoppgave hvor elevene skal lage sine egne bærekraftsmål og forsøke å nå dem.

  Oppgave 15: Mine bærekraftsmål

  Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
  Klassetrinn:            Videregående
  Tid:                            1-4 uker
  Aktivitet:                  Film, foto, diskusjon og refleksjonsnotat


 • Er kommunens klima- og miljøplaner med på å bidra til en bærekraftig utvikling lokalt, nasjonalt og globalt?

  Oppgave 16: Min lavutslippskommune

  Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
  Klassetrinn:           Videregående
  Tid:                           1-3 uker
  Aktivitet:                Fagartikkel, quiz, diskusjon og innlegg


Ressurser

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere