[[suggestion]]
FN-film til hjemmeskolen
FN-film til hjemmeskolen
 

FN-film tilbyr elevene andre filmopplevelser enn de typiske Hollywood-filmene og åpner elevenes blikk mot verden. Kombinasjonen film og arbeidsoppgaver stimulerer elever til faglig nysgjerrighet rundt temaene fattigdom, bærekraftig utvikling og ulikhet i verden i dag.

Felles samtaler og diskusjoner på digitale plattformer legger til rette for samtale og refleksjon rundt filmopplevelsen.

Hatets vugge

En film til videregående om framveksten av høyreekstreme krefter i Hellas

Filmen Hatets vugge med undervisningsoppleggLight fly, fly high

En sterk dokumentar om en kasteløs jente sine muligheter i India. Passer til ungdomsskole og videregående skole. 

Filmen Light fly, fly high med undervisningsoppleggThe Price of Free

En dokumentarfilm om barnearbeid og menneskerettighet som passer for ungdomsskole og videregående skole.

Filmen The Price of Free med undervisningsopplegg Thank you for the rain

En prisbelønt dokumentarfilmen om bærekraft, klimarettferdighet og menneskerettigheter. Passer for undomsskole og videregående.

Filmen Thank you for the rain med undervisningoppleggRaketten

En nydelig spillefilm om en gutt fra Laos og hans utfordringer som minoritet i et svært fattig samfunn. Passer for ungdomskole og videregående skole. 

Filmen Raketten med undervisningsoplegg