[[suggestion]]
Skolekonferansen 2020
Skolekonferansen 2020
 
FN-sambandets skolekonferanse digital visning

Digitalt: Hele konferansen strømmes her. I tillegg ligger den på vår facebookside.

Dato: Torsdag 22.oktober

Sted: Marmorsalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Klokkeslett: 10:00- 14:00

Påmelding: Fortløpende påmelding til fn-sambandet@fn.no. Begrenset antall plasser.

COVID19 

Vi følger situasjonen rundt COVID19 nøye, og forholder oss selvsagt til de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Vi har åpnet for inntil 100 gjester i salen, som er innenfor dagens anbefalinger. Men dersom det skulle bli endringer når det kommer til hvor mange deltakere vi kan ha i salen, vil vi kanskje måtte gi avslag til noen som allerede har fått plass. Vi vil da gi avslag til de som har meldt seg på sist, og alle vil selvsagt få beskjed om dette dersom det blir aktuelt.  

Sentralen har ellers gode rutiner for å ivareta smittevernet, med gode avstander, håndsprit og annet. Vi vil også ta vare på navnet til alle tilstedeværende, i henhold til gjeldende regler fra FHI. Dette av hensyn til eventuell smittesporing.  

Dersom noen ønsker å benytte seg av munnbind, vil vi ha det tilgjengelig ved registreringen. Salen vil ha runde bord med fire stoler rundt hvert bord, og alle må beholde en fast plass gjennom hele dagen.

Vi ser fram til et godt og trygt arrangement, og vil gi beskjed dersom vi blir nødt til å gjøre endringer.

Fagfornyelsen og handlingens tiår for Bærekraftsmålene 

Program

Dato:   22. oktober 2020
Tid:     kl 10.00 – 14.00

Moderator: Anne Karin Sæther

 9.30 - 10.00    Registrering. Kaffe / te / vann                   

10.00 – 10.10  Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet.

10.10 – 10.30  Anja Johansen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Bærekraftig utvikling har fått en tydelig rolle i det nye læreplanverket. Hva nå? 

10.30 – 10.55  Astrid Sinnes, professor ved NMBU.

Hva bør norske skoler legge vekt på i undervisningen om bærekraftig utvikling?

PAUSE             Lett servering og kaffe / te / vann

11.10 – 11.35  Martin Johannessen, lærer på Nyskolen i Oslo og programleder i podcasten Rekk opp hånda.

                        Bærekraftig utvikling på tvers av fagene. Praktisk eksempel fra Nyskolen i Oslo.

11.35 – 11.55  Marius Hvidsten, Stefan Nenadovic og Synve Holte, elever ved Elvebakken vgs.

Hvor opptatt er elever av bærekraftig utvikling, og hvordan ønsker de at det skal undervises om temaet på skolen?

LUNSJ             Sandwicher med assortert pålegg. Kaffe / te / vann

12.35 – 12.45 Kulturelt innslag ved Improbasen.

12.50 – 13.15  Tormod Korpås, leder for lederråd, Sentralstyret Utdanningsforbundet.

Hva må skoleledelsen gjøre for å styrke arbeidet med bærekraftig utvikling i skolen?

PAUSE             Lett servering og kaffe / te / vann

13.25 – 14.00  Panelsamtale med Astrid Sinnes, Martin Johannesen, Tormod Korpås og Marius Hvidsten.

Hva må vi gjøre for å lykkes med bærekraftig utvikling i skolen?

14.00               Slutt

 

Fram mot 2030 vil vi bli målt på hvorvidt nasjonale utdanningsstrategier, læreplaner, lærerutdanningen og elevvurderinger svarer på blant annet:

  • Utdanning for globalt medborgerskap
  • Utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil
  • Likestilling
  • Menneskerettigheter
  • Det å fremme en freds- og ikkevoldskultur
  • Verdsetting av kulturelt mangfold

Vi har invitert til en diskusjon om  hvordan skole-Norge ligger an i arbeidet med å implementere de nye læreplanene, spesielt med tanke på bærekraftig utvikling som gjennomgående tema.

Denne høsten trer fagfornyelsen i kraft, og vi vil fokusere på hvordan dette kan gripes tak i av skolene. Vi er også inne handlingens tiår når det gjelder Bærekraftsmålene, og dette henger også tett sammen med fagfornyelsen.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norge har forpliktet seg til å følge opp bærekraftsmålene både nasjonalt og internasjonalt, og mål 4.7 om utdanning for bærekraftig utvikling er helt sentralt i dette arbeidet.

Program og innlegg som ble holdt på Skolekonferansen 2018

Program og innlegg som ble holdt på Skolekonferansen 2017

Abonner på nyhetsbrev: