[[suggestion]]
Skolekonferanse 2017
 

FN-sambandet inviterer lærere, skoleledere, forskere og utdanningsmyndigheter til vår årlige skolekonferanse på FN-dagen 24. oktober fra 8.30 til 13.00 Det Norske Teatret.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norge har forpliktet seg til å følge opp bærekraftsmålene både nasjonalt og internasjonalt, og mål 4.7 om utdanning for bærekraftig utvikling er helt sentralt i dette arbeidet.

Les mer om FNs bærekraftsmål 4 her.

Fram mot 2030 vil vi bli målt på hvorvidt nasjonale utdanningsstrategier, læreplaner, lærerutdanningen og elevvurderinger integrerer:

 • Utdanning for globalt medborgerskap
 • Utdanning for bærekraftig utvikling
 • Likestilling
 • Menneskerettigheter

Stortingsmelding 28 har vedtatt av bærekraftig utvikling blir et prioritert tverrfaglig tema i nye læreplaner.

Hvordan sikrer vi:

 • at nye læreplaner bygger på en helhetlig forståelse av bærekraftig utvikling hvor samspillet mellom sosiale forhold, økonomi og klima- og miljø er sentralt?
 • at lærerutdanningen ruster fremtidens lærere til å ta verden inn i klasserommet?
 • at fremtidens skole gir elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling?

Program for dagen

Kaffe fra kl 08, programmet starter kl 0830

 • Velkommen v/ Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet
 • Åpning v/Hannah Sumeja Atic (H), politisk rådgiver for kunnskapsminister, Kunnskapsdepartementet
 • How education on Sustainable Development has been integrated in the Finnish curriculum v/ Liisa Jääskeläinen, Expert of education, Finnish National Board of Education
 • Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen v/ Dag Johannes Sunde, seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet
 • Hva er kjerneelementer i fag? Hvordan utvikles de og hvordan kan de bidra til å skape læreplaner for dybdelæring? v/ Tarjei Helland, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Kaffe & mingling

 • Samtale med elever v/ Nora Dalheim og Niryen Zina fra Drøbak Montessori Ungdomsskole og Weronika Wesolowska, Kari Johanne S. Bøckman fra Elvebakken
 • Hva betyr utdanning for bærekraftig utvikling v/ Steffen Handal fra Utdanningsforbundet
 • Hvordan kan nye læreplaner ivareta god tverrfaglig undervisning om bærekraftig utvikling? v/ Eldri Scheie fra Naturfagsenteret

Lunsj

 • Hva sier forskning om hva som er god undervisning om bærekraftig utvikling og hva betyr det for lærerutdanningen v/ Elin Sæther fra Institutt for lærerutdanning og skoleforsking (ILS)
 • Lærerstemmen; Bærekraft og global bevissthet i samfunnsfagene v/Frode Stave fra Andøy videregående skole i Nordland
 • Paneldebatt med Tarjei Helland fra HiOA, Eldri Scheie fra Naturfagsenteret, Frode Stave fra Andøy videregående skole i Nordland, Judith Klein fra RORG-samarbeidet, Live Tronstad fra Elevorganisasjonen og Astrid T. Sinnes fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vi avslutter med å feire FN-dagen med kake!

Innlegg som ble holdt:

 

 

 

 

Abonner på nyhetsbrev: