[[suggestion]]
Skolekonferansen 2018
 

Du finner presentasjonene fra innleggene som ble holdt, nederst på siden. 

Dato: FN-dagen 24.oktober

Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1,  Oslo

Klokkeslett: 08:30-13:30

Påmelding: Sendes til fn-sambandet@fn.no innen 8.oktober. Begrenset med plasser. Gratis arrangement. 

Tema: Fagfornyelsen i grunn- og videregående skole er i full gang – men hva med lærerutdanningen?

FN-sambandet inviterer skoleledere, skolepolitikere, utdanningsmyndigheter, lærerutdanningsinstitusjoner og forlag til vår årlige skolekonferanse på FN-dagen 24. oktober.

Vi ser nærmere på hvordan de tre tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring er tatt inn i fagfornyelsen og hvilke konsekvenser dette har for lærerutdanningen.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norge har forpliktet seg til å følge opp bærekraftsmålene både nasjonalt og internasjonalt, og mål 4.7 om utdanning for bærekraftig utvikling er helt sentralt i dette arbeidet.

Nasjonale utdanningsstrategier

Frem mot 2030 vil vi bli målt på hvorvidt nasjonale utdanningsstrategier, læreplaner, lærerutdanningen og elevvurderinger integrerer:

  • Utdanning for globalt medborgerskap
  • Utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil
  • Likestilling
  • Menneskerettigheter
  • Fremme av en freds- og ikkevoldskultur
  • Verdsetting av kulturelt mangfold
  • Kulturens bidrag til bærekraftig utvikling

Stortingsmelding 28 har vedtatt at Norge skal ha tre tverrfaglige temaer i de nye læreplanene.

Hvordan sikrer vi:

  • At nye læreplaner tar inn de tverrfaglige temaene?
  • At lærerutdanningen er i samsvar med det som skjer i fagfornyelsen?
  • At framtidens skole gir elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling

Program

8.00-8.30   Frokost
8.30-8.35Velkommen v/ Anne Cathrine da Silva, Generalsekretær, FN-sambandet
8.35-8.50Et globalt perspektiv i fagfornyelsen Rikke Høistad Sjøberg, statssekretær, Kunnskapsdepartementet
8.50-9.10Hva skal til for å endre praksis i skolen som følge av nye styringsdokumenter i fagfornyelsen? Pia Elverhøi, skoledirektør, medlem i Ludvigsen-utvalget
9.10-9.30Menneskerettigheter i skolen. Adele Mestad, assisterende direktør, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
9.30-9.45Kaffe/te
9.45-10.15Fagfornyelsen knyttet til FNs bærekraftsmål 4.7 Anne Cathrine da Silva, generalsekretær, FN-sambandet
10.15-11.15Hvordan preger menneskerettighetene og bærekraftig utvikling klasserommet i dag og hva ønsker vi oss? Panel med deltakere: elever, lærer, pedagogikkstudentene, Utdanningsforbundet
11.15-11.45Hvordan er de tverrfaglige temaene integrert i de ulike fagene så langt i fagfornyelsen? Judith Klein, medlem i den tverrfaglige gruppen som jobber med læreplanene
11.45-12.15Lunsj
12.15-12.45Hvilke konsekvenser og utfordringer får fagfornyelsen for lærerutdanningen? Elin Sæther, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
12.45-13.15 Hvordan kan lærerutdanningen jobbe for å løse utfordringene fagfornyelsen gir? Panel med deltakere fra høgskole/universitetssektoren
13.15-13.25       Oppsummering og avslutning med kake for å feire FN-dagen og Menneskerettighetserklæringen 70 år

 

Presentasjoner som ble holdt:

Program og innlegg som ble holdt på Skolekonferansen 2017

Abonner på nyhetsbrev: