Lykkeindeks
Lykkeindeksen er en skala der innbyggere vurderer ulike faktorer som bygger opp under lykke, eller glede i livet.
Les mer