Demokratiindeksen
Indeksen måler graden av demokrati rangert på en skala fra 0-10 der 10 er best.
Les mer