Arbeidsledighet
Indikatoren viser prosentandelen av arbeidsdyktige uten jobb, fordelt per land.
Les mer
Source: World Bank